Edmund Dudley

Edmund DudleyWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Edmund Dudley, nejstarší syn Johna Dudleyho a Elizabeth Bramshott Dudleyové, se narodil asi v roce 1462. Jeho otec, gentleman ze Sussexu a smírčí soudce, byl druhým synem Johna Suttona, prvního barona Dudleye a bratra Williama Dudleyho, biskupa z Durhamu. (1)


Dudley byl vzděláván na Oxfordské univerzitě. Poté vstoupil do Gray's Inn, jednoho ze čtyř starověkých Inns of Court v Londýně. To byla normální cesta pro někoho, koho zajímala kariéra v politice: „Někdy se jim souhrnně říkalo Třetí univerzita v Anglii, protože v nich byli mladí muži nejen školeni pro právo, ale byli také vyučováni historii ... vzdělání bylo obzvláště přísné a spočívalo stejně jako ve studiu případových historií sahajících až k Magna Chartě a nesnesitelně složitých sporů, jejichž cílem bylo otestovat odborné dovednosti studentů při přípravě složitých písemností a prosby. “ (2)

Podle jeho životopisce, SJ Gunna: „Tam (Gray's Inn) se významně podílel na učebních cvičeních hostince. V pozdějších 80. letech minulého století pronesl první známé čtení v jakémkoli hostinci na quo warranto, postup, kterým král napadal uplatňování soukromých jurisdikcí. Ukázal tak zájem o královská práva, která měla být charakteristickým znakem jeho kariéry. “ (3)

Edmund Dudley byl zvolen do parlamentu v roce 1491. V listopadu 1496 byl zvolen jedním ze dvou londýnských šerifů a v roce 1501 sloužil v komisi pro vyšetřování porušení královských feudálních práv a výsad v Sussexu. V lednu 1504 jmenoval Jindřich VII Dudleyho, aby sloužil jako mluvčí sněmovny. V červenci 1506 byl prezidentem královské rady, prvním laikem, který tuto funkci zastával. Během několika příštích let se Edmund Dudley a Richard Empson stali nejdominantnějšími královými členy. (4)

Jasper Ridley poukázal na to, že Dudley a Empson byli hlavními nástroji královy finanční politiky: „Zdá se, že byli téměř všeobecně nenáviděni v celé Anglii. Byli obviněni z nezákonného jednání, když pod uznáním vydírali velké částky peněz od bohatých vlastníků půdy systému, a nejen získat tyto peníze pro krále, ale také se obohatit. “ (5) Christopher Morris, autor knihy Tudorovci (1955) navrhl, že Dudley byl králův „nejpopulárnější a bezohlednější ministr“. (6)

Hlavní Dudleyho rolí bylo získávání peněz pro krále. „Jeho účty, přežívající s různou mírou úplnosti nejméně ve čtyřech přepisech z počátku sedmnáctého století, probíhaly od 9. září 1504 do května 1508. Naznačují, že jeho úkolem bylo řídit královo využívání různých příležitostí pro finanční využití jeho větší poddané. Prodal úřady, hlídací zařízení a licence, aby se oženil s vdovami po hlavních nájemnících; milost za velezradu, pobuřování, vraždy, výtržnosti, zadržování a další přestupky. Za necelé čtyři roky nasbíral asi 219 316 £ 6 s. 11d. V hotovosti a dluhopisech pro budoucí platby. Také prosadil královská práva a vydělával na svých zdrojích specializovaněji jako hlavní soudce královských lesů jižně od Trenta. “ (7)

Dudley byl obviněn z toho, že využil své pozice k vybudování vlastního bohatství. Do roku 1509 vybudoval pozemkový majetek v šestnácti krajích v hodnotě zhruba 550 liber ročně v hrubém plus 5 000 liber a více za zboží. Byl mu udělen tucet správcovství korunních statků. Většina jeho peněz pocházela z úplatků týkajících se právních záležitostí. Dudley a Empson byli „nesnášenliví a nedůvěřiví biskupy a starší šlechtou“. (8) V posledních letech objevili historici trochu více o aktivitách Dudleyho a Empsona. „Zdá se, že některé z těchto nových materiálů je do určité míry ospravedlňují, nebo přinejmenším ukazují, že všechno, co dělali, bylo odůvodněno anglickým právem. Jiné dokumenty potvrzují jejich vznešené metody.“ (9)

Henry VII zemřel 21. dubna 1509, ale tato skutečnost byla oznámena až večer 23. dne. Následující den byli Dudley a Empson zatčeni a posláni do Tower of London. Tvrdilo se, že po smrti Henryho se spikl, aby uspořádal státní převrat. Jak argumentoval Roger Lockyer: „Empson a Dudley byli souzeni za vykonstruovanou obvinění ze zrady ... Nedostatek vděčnosti měl být jednou z nejtypičtějších Henryho charakteristik.“ (10) Hlavním záměrem Jindřicha VIII. Bylo navrhnout „popření a zvrácení represivní politiky, s níž byli ztotožněni“. (11) Nový král také vyhlásil amnestii vůči některým pokutám uloženým aristokracii. (12)

Edmund Dudley byl sťat na Tower Hill 17. srpna 1510.

Po smrti Jindřicha VII. Měl Dudley mnoho nepřátel a málo přátel, dokonce i mezi svými radními. Henry zemřel pozdě 21. dubna 1509, ale skutečnost byla oznámena až večer 23. dne. Brzy 24. byli Dudley a Empson zatčeni a posláni do londýnského Toweru, obviněni z útlaku pozdní vlády. Dudley byl v červenci souzen v Londýně a 18. srpna odsouzen za velezradu, přičemž obviněním bylo, že dne 22. dubna spikl, aby „držel, vedl a řídil krále a jeho radu“ svoláním síly mužů do Londýna pod vedením různí jmenovaní společníci. Možná si svolal muže, což bylo v době politické nejistoty obezřetné a možná rozšířené opatření, ale je velmi nepravděpodobné, že by takový státní převrat zamýšlel. V parlamentu z roku 1510, kdy mu několik stanov vyčítalo nespravedlnost minulého režimu, prošel zákon o jeho dosažení a Empsonovi sněmovně, ale v pánech neuspěl. Dudley, který si nebyl vědom svého selhání, provedl neúspěšný pokus o útěk z věže ...

Jeho osud byl nakonec urovnán, když ho postup Jindřicha VIII. Provedl středozemí v létě 1510. Tam si král vyslechl novou vlnu stížností na nespravedlnost ministrů jeho otce a rozhodl se popravit. Dudley byl sťat na Tower Hill dne 17. srpna 1510 a pohřben v Londýně Blackfriars.

Dudley udělal praktického obětního beránka pro vydírání Jindřicha VII. Určitě využil svého postavení královského manažera, ale v méně extrémní míře měl většinu dalších Henryho radních. Existuje mnoho náznaků, že obecný tvar politiky byl královský.

Anne Boleyn - Religious Reformer (odpověď na komentář)

Měla Anne Boleynová na pravé ruce šest prstů? Studie v katolické propagandě (odpověď na komentář)

Proč byly ženy nepřátelské k sňatku Jindřicha VIII. S Anne Boleynovou? (Odpověď na komentář)

Elizabeth Barton a Henry VIII (odpověď Komentář)

Poprava Margaret Cheyney (Odpovědní komentář)

Pouť milosti (Odpovědní komentář)

Robert Aske (odpověď na komentář)

Rozpuštění klášterů (odpověď na komentář)

Joan Bocher - anabaptista (odpověď na komentář)

Anne Askew - Burnt at the Stake (Odpověď na komentář)

Chudoba v tudorovské Anglii (odpověď na komentář)

Proč se královna Alžběta nevdala? (Odpověď na komentář)

Jindřich VIII. (Odpověď na komentář)

Francis Walsingham - Codes & Codebreaking (odpověď na komentář)

Mary Tudor and Heretics (Odpověď na komentář)

Sir Thomas More: Svatý nebo hříšník? (Odpověď na komentář)

Umění a náboženská propaganda Hanse Holbeina (odpověď na komentář)

Hans Holbein a Henry VIII (odpověď Komentář)

1517 Vzpoury 1. máje: Jak historici vědí, co se stalo? (Odpověď na komentář)

(1) S. Gunn, Edmund Dudley: Oxfordský slovník národní biografie (2004-2014)

(2) Geoffrey Moorhouse, Pouť Milosti (2002), strana 66

(3) S. Gunn, Edmund Dudley: Oxfordský slovník národní biografie (2004-2014)

(4) David Starkey, Vláda Jindřicha VIII (1985), strana 40

(5) Jasper Ridley, Jindřich VIII (1984), strana 36

(6) Christopher Morris, Tudorovci (1955) strana 56

(7) S. Gunn, Edmund Dudley: Oxfordský slovník národní biografie (2004-2014)

(8) Peter Ackroyd, Tudorovci (2012) strana 4

(9) Jasper Ridley, Jindřich VIII (1984), strana 36

(10) Roger Lockyer, Tudor a Stuart Británie (1985), strana 17

(11) David Starkey, Šest manželek: Královny Jindřicha VIII (2003) strana 108

(12) Antonia Fraser, Šest manželek Jindřicha VIII (1992), strana 50


ExecutedToday.com

17. srpna 2011 Ředitel

V toto datum v roce 1510 nechal nový král Jindřich VIII. Srazit na Tower Hill svého otce a nejnenáviděnější výběrčí daní.

Když Henry Tudor dobyl Bosworth Field, aby se vynořil z Války růží jako král Jindřich VII., Přinesl si zavazadla jako syn nějakého velšského panoša.

Jeho nejistá legitimita vystavila novorozenou dynastii Tudorovců existenciálním hrozbám z každé čtvrtiny, dokonce i domnělí spojenci se dokázali obrátit proti němu.

Henry následně hledal každou příležitost k centralizaci moci daleko od institucí, které by jej mohly kontrolovat nebo ohrožovat, a do jeho vlastních rukou — nikde notoričtěji než v oblasti daní.* Agresivní výběr daní by nejen regeneroval korunu a odstřelil#8217 státní pokladna by rozšířila jeho vlastní působnost.

Zda je Henryho historická pověst o amoritu zasloužená, je téma přesahující rámec tohoto webu, ale skutečnost, že má takovou pověst, lze v nemalé míře přičíst tomuto datu ’s uváděným hráčům.

Tyto dvě osoby, které jsou právníky ve vědě a radními na úřadech, protože korupce nejlepších věcí je nejhorší, změnily právo a spravedlnost na pelyněk a rapin. … Ani ke konci nesledovali tolik jako polovinu tváře spravedlnosti, když postupovali obžalobou, ale vyslali svá nařízení, aby připoutali muže a konventovali je před sebe a některé další ve svých soukromých domech, v provizní soud a tam dříve zamíchalo souhrnné řízení zkouškou, aniž by se soud před porotou ujal toho, že tam budou řešit jak prosby o korunu, tak kontroverze občanské. Pak také použili k tomu, aby podmanili a obvinili poddané ’ zemí držbou v capite, tím, že našli falešné úřady, a tím na nich pracovali na strážích, livrejích, premier seisin a odcizení … Když byli muži postaveni mimo zákon v osobních činech „nedovolili by jim koupit jejich milostné listiny, kromě toho, že zaplatili velké a nesnesitelné částky stojící na přísném právním základě, který při vyhlášení psanců dává propadnutí zboží, na rozdíl od všeho zákona a barvy, tvrdili, že král by měl mít polovinu pozemků a nájmů mužů za celé dva roky za bolest v případě zakázání. Také by se losovali s porotci a nutili je, aby našli, jak nasměrovali, a pokud to neudělali, svolali je [svolali], uvěznili a pokutovali. Tyto a mnoho dalších kurzů, které se hodily pohřbít, než aby se opakovaly, měly kořist na lidech jednak jako krotké jestřáby pro svého pána, jednak jako divoké jestřáby pro sebe, protože rostly k velkému bohatství a hmotě.

–Francis Bacon ‘s Historie vlády krále Jindřicha Sedmého

Richard Empson a Edmund Dudley byli dva mocní poslanci nižšího než lordského vzrůstu, kteří byli pro svou loajalitu a nadání povýšeni na tuto roli špatného policisty. Tam se staly hromosvodem pro odpor veřejnosti. Je to cesta, která kdysi zavedla francouzský protějšek z kmenových akcií do státních hábitů (jakmile zemřel jeho patronský monarcha) na lešení. Empson a Dudley to trefili přesně.

I za Henryho života riskovaly jeho nově rušivé daně děsivou reakci veřejnosti.

Uchazeč Perkin Warbeck srazil Henryho za “ loupeže, vydírání, každodenní rozdělování lidí pomocí dismes [desátek], úkolů [příspěvků], tallage [mýtného], shovívavosti a dalších nezákonných uvalení a těžkých vydírání ”, které uložil, “jsou srovnatelné s průměrností jeho narození. ” Daňové reakce pomohly vygenerovat alespoň část populární podpory společnosti Warbeck.

Na soumraku Henryho vlády v prvním desetiletí 1500 a#8217s tyto hrozby zvládl a mohl využít politické pohody, aby se mohl skutečně soustředit na své účetnictví. A on#8217d přišel na to, že zvýšením vymáhání již existujících odvodů by se mohl vyhnout nebezpečným konfrontacím, které by mohly vyplývat z předvolání Parlamentu, aby požádal to pro peníze. Z tohoto období pochází především jeho historický obraz Ebenezera Scroogeho a nástroj, který pro něj použil, Rada naučená v zákoně, získala extrémní neoblíbenost.

Henry zemřel v dubnu 1509 ve věku 52 let a zanechal svému synovi Jindřichovi VIII přetékající pokladnici a nespočet stížností na výběrčí daní, kteří to uskutečnili.

Jak se Rada naučila přední světla, Empson a Dudley — “s dlouhými pažemi krále, s nimiž … vzal, co bylo jeho ” —, se okamžitě staly terči, jakmile byl jejich královský ochránce v zemi. Byli oslavováni před greenhornským králem a radou záchoda, aby se ospravedlnili do několika dnů po smrti Jindřicha VII.

Je zajímavé, že protože královská milost amnestovala všechny zločiny kromě “ zločinů, vražd a zrady, ” zneužití těchto dvou radních —, jejichž skutečným prohřeškem byla nepřekonatelná loajalita vůči poslednímu panovníkovi —, muselo být poněkud přehnané. fantastická obvinění ze zrady, aby uspokojili žadatele proti nim a zároveň se vyhnuli zbytečným ostudám zesnulého krále nebo ostatních pomocníků, kteří mu sloužili.

Asi v tom roce ležel ve sklepení a čekal na svůj osud. uspořádání společnosti zasvěcené mladému novému pánovi, který držel Dudleyho život ve svých rukou. Strom společenství lze přečíst zde.

Profesor Yale Keith Wrightson uvádí zajímavou přednášku — “ Earlyly England: Politics, Religion, and Society under the Tudors and Stuarts ” — with Dudley ’s Strom společenství sociální schéma.

Pamatujte si obojí, protože teď se každému daří,
na perquisite nemocných,
Pouzdro Empson & Dudleys přežije,
když ’re visí ’d, mrtví, & shnilí

-Z balady z koloniální Virginie z 18. století s názvem “Remonstrace ”, srovnáním tohoto data a#staletých popravených se současným politikem (Richard Beale Davis, “ Satirik koloniální Virginie: Komentáře k politice, náboženství v polovině osmnáctého století a společnost, ” Transakce Americké filozofické společnosti, Sv. 57, č. 1 (1967))

Aktualizace: Podcast Historie Anglie pokrývá tyto dva kluky zde.

* Fráze “Morton ’s vidlice ” pochází z Henryho##8217s extrakčních machinací. Pojmenován po svém lordu kancléři Johnu Mortonovi bylo původní dilema “fork ” koruna, která se používala k lepení daňových poplatníků: ti, kteří žijí vysoko na prase, byli nuceni zaplatit, protože očividně měli dost, aby ušetřili … a ti žijící skromně byli taky museli zaplatit, protože oni si museli ušetřit dost, aby ušetřili.


Top 10 hlav, které se valily za vlády Jindřicha VIII

Za vlády Jindřicha VIII., Mezi lety 1509 a 1547, přišlo o hlavu odhadem 57 000 [zdroj: Tudorovci] a 72 000 [zdroj: Historic Royal Palaces]. Bylo to násilné období v historii, ale Henry VIII mohl být obzvláště krvežíznivý a během své 36leté vlády popravil desítky tisíc. Pro srovnání, dcera, která po něm nastoupila na trůn a které se začalo říkat „Bloody Mary“, během šesti let ve funkci královny zabila méně než 300 lidí.

Možná, že jedním z hlavních důvodů proslulosti Jindřicha VIII. Není čistý objem vražd, ale místo toho kontroverze, která je obklopuje. Jindřich VIII. Předsedal anglické reformaci, období velkých změn charakterizovaných odtržením Anglie od katolické církve. Potíže začaly, když se Henry oženil s vdovou po svém starším bratrovi, Kateřinou Aragonskou, členkou španělské královské rodiny.

Po letech manželství se Henry chtěl s Catherine rozvést. Trpěla několika mrtvými porody a hrstkou úmrtí kojenců a nenarodila syna. Henry se stal posedlý výrobou dědice, který by pokračoval v rodové linii Tudorů, a nakonec se přesvědčil, že jeho manželství s Catherine bylo v Božích očích hříchem. Dokonce věřil, že hřích odboru byl důvodem, proč jeho legitimní děti mužského pohlaví stále umíraly. Pustil se tedy do zrušení církve na základě ediktu o tom, že muž si nikdy nemůže vzít manželku svého bratra. Problém byl v tom, že to byl především papež, kdo svatbu posvětil v první řadě na základě Kateřiny přísahy, že její manželství s Henryho bratrem nebylo nikdy dovršeno.

Následovalo politické a náboženské fiasko. Nakonec Henry vyhnal katolickou církev a etabloval se jako hlava anglikánské církve, Boží zástupce na Zemi. Rozvedl se s Catherine a vzal si svou milenku Anne Boleynovou v naději, že dostane syna. V procesu dosažení tohoto jediného cíle nařídil Jindřich sťat některé z nejlepších politických myslí dneška, několik kardinálů církve, alespoň jednu jeptišku, pár jeho šesti manželek a bezpočet členů královského dvora který zpochybňoval čistotu svých motivů.

Samozřejmě s desítkami tisíc válcujících hlav byli lidé popravováni za nejrůznější zločiny. V tomto článku se podíváme na deset nejvýznamnějších poprav Henryho vlády, počínaje stětím, které nařídil bezprostředně po zajištění trůnu. Jako jeden ze svých prvních královských činů nařídil Jindřich popravy dvou nejlepších poradců svého otce, notoricky známých Dudleyho a Empsona.

10. Edmund Dudley a Richard Empson

Provedeno 1510

Otec Jindřicha VIII., Jindřich VII., Nebyl příliš oblíbeným králem. Primárním cílem jeho vlády bylo shromáždit bohatství, aby se upevnila konečná moc monarchie. Aby toho dosáhla, jeho finanční rada v podstatě ukradla peníze poddaným pod záminkou různých daní a poplatků. Dva z nejmocnějších mužů v této radě byli Edmund Dudley a Sir Richard Empson. Tito dva muži se stali symboly finančního drancování, které naplnilo vládu Jindřicha VII.

Lid Anglie pohrdal těmito muži, kteří byli zodpovědní za politiku Jindřicha VII. Hned po smrti Jindřicha VII. A následnictví Jindřicha VIII. Nový král učinil krok, aby si zajistil popularitu a svou image krále lidu. Našel vratké důkazy, že Dudley a Empson zpronevěřili peníze, jeho soud je uznal vinnými a Henry je nechal sťat. Zemřeli při veřejných popravách v roce 1510.

Zatímco Jindřich VIII. Začal svou vládu jako populární panovník, nebyl bez silných politických nepřátel. Další dva muži na seznamu zemřeli, protože byli královského původu a mohli uplatnit rozumné nároky na Henryho trůn.

Provedeno 1513

Král Richard III., Předchůdce Jindřicha VII., Byl členem anglické Yorkské rodiny. Jindřich Tudor, důležitý královský rod z matčiny strany, vedl v roce 1485 bitvu proti králi, aby usedl na trůn. Richard III zemřel na bojišti a Jindřich Tudor se stal králem Jindřichem VII.

Edmund de la Pole pocházel z Yorkovy rodinné linie na straně své matky: Jeho matka byla sestra Richarda III. Protože král Richard III. Zemřel bez dědice, koruna by přistála s de la Poles, pokud by se o trůn nepřihlásil Jindřich VII - Richard za svého nástupce označil svého synovce Edmunda.

Jako legitimní hrozba pro tudorovskou monarchii by byl de la Pole v nebezpečí, i kdyby neučinil krok ke svržení Jindřicha VII. Odešel z Anglie do Nizozemska, kde dočasně získal podporu císaře Maxmiliána v jeho snaze získat zpět vyhozené. Jindřich VII. Ale nakonec uzavřel dohodu s císařem a Maximilián jeho podporu stáhl. Po návratu do Anglie se de la Pole ocitl ve znamení zrádce.

Aby si zachránil vlastní život, obrátil se de la Pole na syna Jindřicha VII., Prince Jindřicha, který slíbil, že ho pouze uvězní. Svůj slib dodržel, dokud nenastoupil po svém otci na trůn. Aby se chránil jako král, nařídil Jindřich VIII. De la Pole sťat v roce 1513.

Tím ale Yorkové neskončili. Jindřich VIII. Čelil vážnému odporu jiného muže, oblíbeného vznešeného a mocného politika. Edward Stafford, vévoda z Buckinghamu, zpečetil svůj osud, když příliš mluvil o svém nároku na anglický trůn.

Edward Stafford byl z královské krve, potomek krále Edwarda III. Byl mocný na dvoře Jindřicha VIII., Korunu nesl při Jindřichově korunovaci a byl mezi lidmi oblíbený. Stafford také vyhrál bitvu proti Cornish rebelům na anglickém venkově v 1497 [zdroj: Luminarium] a byl považován za velkého vojenského vůdce. Jindřich VIII. Nebyl.

Míchání u soudu však ukončilo jeho přátelství s Henrym, když si lidé začali šeptat o Staffordově nároku na trůn. Král postavil Stafforda na vedlejší kolej a Stafford se bránil. Stal se ústřední postavou, kolem níž se shromáždilo mnoho marginalizovaných šlechticů, a stal se hlasem odporu proti králi.

Stafford mohl být jednoduše ignorován nebo uvězněn, nebýt zvěsti, která se objevila v roce 1521. Lidé říkali, že Stafford mluví o králově smrti. Někteří tvrdili, že slyšeli Stafforda popisovat vize Henryho skonu. Henryho nejvyšší poradce v té době, mocný kardinál Wolsey, nenáviděl Stafforda a vybízel krále, aby vzal obvinění vážně.

Poté, co Henry sám vyslýchal svědky, musela být obviněním přesvědčena, protože toho roku nechal Stafforda srazit za velezradu. Jindřich VIII. Nikdy nečelil dalšímu vážnému nároku na svůj trůn.

Hrozby pro jeho politiku však přetrvávaly po celou dobu jeho vlády. Staly se běžnou praxí, jakmile zahájil svou snahu zrušit manželství s Kateřinou Aragonskou. Jeden zdroj výrazných protestů pocházel z nepravděpodobného zdroje, mladého sluhy, který tvrdil, že má nadpřirozený vhled. Henry se nestaral o její mystické vize.

Proveden 1534

Elizabeth Bartonová byla mladá, pokorná služebnice, když se poprvé proslavila jako mystička. V devatenácti onemocněla a ve své nemoci začala mít vize. V roce 1525 se snaha Jindřicha VIII. Získat od papeže povolení vzít si Annu Boleynovou v plném proudu, Bartonovy vize se staly nadpřirozeným důkazem Boží vůle: Jindřich se neměl oženit s Annou.

Někteří lidé si mysleli, že je prostě šílená, jiní věřili, že její vize jsou důsledkem její nemoci, a jiní zase věřili, že je prostředníkem pro Boha. Její pán, arcibiskup z Canterbury, spadal do druhé skupiny. Dostal Bartona do kláštera, kde se stala jeptiškou, a tak dosáhla určitého stupně legitimity. V průběhu příštích 10 let se její vize staly odvážnějšími a stále více ohrožovaly Henryho tvrzení, že jeho touha rozvést se s Catherine byla založena na legitimním náboženském principu.

Bartonovy vize o důsledcích králova pronásledování se nakonec staly tak zlověstnými, že byly považovány za vlastizradu. Byla zatčena a pod intenzivním výslechem se přiznala, že všechno zfalšovala. Byla sťata v roce 1534. Nikdy nebylo dosaženo konsensu v tom, zda její vize byly božsky inspirované nebo výsledkem neklidné mysli. Katolická církev dodnes dává jistou důvěru Bartonově zjevné mystice [zdroj: Catholic Encyclopedia].

Barton je jen jedním z mnoha naléhavých katolíků, kteří ztratili hlavu kvůli snaze Jindřicha VIII o rozvod. Kardinál John Fisher se stal mučedníkem a svatým, když odmítl podpořit zákon o nadřazenosti, který učinil Jindřicha VIII. Hlavou církve a akt o nástupnictví, který učinil z Anne Boleynové legitimní anglickou královnu.

Proveden 1535

Henry VIII a kardinál Wolsey šli za Johnem Fisherem, když poprvé přišli s myšlenkou anulovat královské manželství. Fisher byl před svou smrtí knězem, kardinálem a zpovědníkem matky Jindřicha VII. V Cambridgi založil St. John's College. V Evropě byl široce respektován jako teolog poté, co publikoval práce odsuzující Lutherovo hnutí za reformu katolické církve. Když ho Henry a Wolsey požádali o radu, měl jasno: Zrušení by bylo proti Boží vůli.

Stejně pokračovali a Fisher ve své opozici nikdy neustoupil. Otevřeně bránil Catherine, což Henrymu dělalo velké potíže. Když v roce 1534 prošel zákon o nadřazenosti, Fisher se sirem Thomasem More (pokračujte ve čtení) po jeho boku odmítl složit požadovanou přísahu, protože to bylo odmítnutí papežské autority. Byli posláni do Tower of London, městské věznice, kde čekali, aby zjistili, co s nimi Henry udělá. Poté papež udělal z Fishera kardinála. Henry to vzal jako facku a Fisherův osud byl zpečetěn.

Fisher byl během svého uvěznění mnohokrát vtažen před královskou radu a vždy odmítal mluvit o zákonu o nadvládě. Nakonec, pod záminkou výslechu Fishera o aktu mimo záznam, Henryho vedoucí rada přiměla Fishera, aby řekl, že Henry nikdy nemohl být nejvyšším vládcem církve. Nedávno schválený zákon o nadřazenosti a zradě učinil z popření královské nadřazenosti akt zrady. Kardinál John Fisher byl sťat v roce 1535. Katolická církev z něj udělala světce o 400 let později.

Zákon o nadřazenosti, který anuloval Henryho manželství, mu otevřel dveře, aby se mohl oddat každé své manželské touze. Po Catherine si vzal dalších pět žen. Druhou a pátou manželku nechal sťat. Catherine Howardová byla manželkou číslo pět a její zločin byl mnohem méně politický než Fisherův.

Proveden 1542

Henry VIII si vzal Catherine Howardovou poté, co zrušil své čtvrté manželství s Annou z Cleves. Henry nikdy neměl rád Annu z Cleves - bylo to politicky motivované manželství, které zařídil Thomas Cromwell, a byla zjevně domácká. Cromwell na svůj špatný úsudek doplatil svou kariérou. Henry si vzal Catherine asi dva týdny poté, co byla Anne mimo obraz. Howardovi byli na Henryho dvoře mocnou rodinou s vlivem a vysokým postavením. Catherine vypadala, že se dobře hodí, a trvalo dva roky, než ji Catherinina špinavá minulost dohnala.

Jak se u soudu tak často stávaly věci, začalo to fámou. Tahle však byla pravda. Zdálo se, že Catherine Howardová měla milence před Henrym. Král to nevěděl, když si ji vzal, a byl ponížen, když vyšla najevo pravda. Aby toho nebylo málo, královna jmenovala za sekretářku jednoho ze svých předmanželských milenců. Říkalo se, že záležitost pokračovala i po jejím sňatku s králem.

Cizoložský aspekt obvinění nebyl nikdy prokázán, ale na tom nezáleželo. Poté, co se Henry dozvěděl, že se oženil s nevirginou, nechal Parlament schválit akt, v němž prohlásí, že se nechutná žena provdala za krále za zradu. Catherine Howardová byla okamžitě sražena za zradu.

Henry také nechal Catherinina strýce sťat, ale ze zcela jiných důvodů. Henry Howard se stal obětí dvorských lží, které byly výsledkem boje o moc mezi dvěma nejmocnějšími rodinami dvora, Howardovými a Seymourovými.

Proveden 1547

Jindřichův dvůr byl místem neustálého polohování pro královu přízeň. Henryho věšáci vždy soupeřili o moc a Henry Howard, hrabě ze Surrey, přišel o život, když se Seymourové cítili ohroženi.

Jane Seymourová byla Henryho třetí manželkou. Zemřela brzy poté, co se vzali, ale dodání Henryho legitimního mužského dědice pomohlo udržet moc Seymourů. Ale Howardovi měli také královo ucho. Otec Henryho Howarda byl Elizabeth Blountovou pověřen výchovou nemanželského syna Jindřicha VIII. Jednou známkou přízně u soudu byla věrnost královským sňatkem a hovořilo se o dvou možných nápadnících pro Henryho mladou dceru, princeznu Mary. Jeden byl Seymour, Janin bratr druhý byl Henry Howard. To připravilo půdu pro bitvu.

Seymourovi králi řekli, že Howard potichu podporoval katolíky při vzpouře proti zákonu o nadvládě v roce 1536. Howard ve skutečnosti bojoval proti rebelům, ale obvinění ho přesto dostalo na dva roky do vězení. Poté, co se dostal ven, začal dělat problémy Seymourům, snažil se zablokovat manželství mezi jeho sestrou a jedním ze Seymourů a vznášel různá obvinění zpochybňující věrnost Seymourů králi.

Seymourovi zasadili poslední ránu: znovu obvinili Howarda z podpory katolíků, ale tentokrát přiměli jeho sestru svědčit proti němu. Na stánku přiznala, že její bratr byl ve skutečnosti oddaný katolík. To bylo považováno za odmítnutí královské nadvlády. Seymourovi spojili toto svědectví se skutečností, že otec Jindřicha Howarda měl nárok na trůn, než se stal králem Jindřich VIII. (Ačkoli za to nikdy nebojoval), a přesvědčili krále, který byl v té době velmi nemocný, že Howardovi zamýšlel uzurpovat trůn.

Jindřich Howard, hrabě ze Surrey, byl sťat v roce 1547, téhož roku král zemřel. Byla to poslední poprava Jindřicha VIII. Howard psal svazky poezie, když byl uvězněn, a nakonec vytvořil formu, které se nakonec začalo říkat shakespearovský sonet [zdroj: Britannica].

Howardovi a Seymourovi byli mocní, ale nebyli ničím ve srovnání s Thomasem Cromwellem, královým hlavním poradcem během úspěšné přestávky od katolické církve. Cromwell měl královo ucho osm let - ve světě Jindřicha VIII. Dlouhou dobu. O hlavu přišel až poté, co uspěl tam, kde selhali všichni ostatní.

Proveden 1540

Thomas Cromwell sloužil jako hlavní královský poradce v letech 1532 až 1540. Právě jemu se nakonec podařilo krále rozvést. Je možné, že Cromwell byl strůjcem celé anglické reformace [zdroj: Britannica].

Cromwell převzal vládu po pádu kardinála Wolseyho z milosti. Cromwell byl politik, vychovaný z parlamentu, aby sloužil králi. K plné moci se dostal, když přišel na způsob, jak zrušit Henryho manželství s Catherine bez papežova svolení: Odstranit papežovu moc z Anglie. Cromwellovi se podařilo přimět parlament, aby schválil zákon o nadřazenosti, díky kterému se Henry stal hlavou církve. Rozpustil kláštery a odstranil daně zaplacené Římu. Účinně odstranil katolicismus z Anglie a založil Anglii jako suverénní stát.

S Cromwellovým obratným manévrováním mohl král opustit Catherine a vzít si Annu Boleynovou. Pokud by manželství nevypadlo, Cromwell by si možná udržel svou pozici. Ale jak se ukázalo, udělal velkou chybu: Po smrti Henryho třetí manželky Jane Seymourové Cromwell přesvědčil Henryho, aby si vzal z politických důvodů Annu z Cleves, z německé královské linie. Henry nemohl Annu vystát a téměř okamžitě nechal manželství anulovat. To byl začátek Crowellova konce.

Špatné manželství oddělilo Cromwella od krále a Cromwellovi nepřátelé (byl politikem, takže jich měl mnoho) se pustili do práce. Zatímco pracoval na odstranění vlivu římského katolicismu z Anglie, Cromwell se občas spojil s luterány, kteří volali po reformě v katolické církvi. Luteráni byli považováni za kacíře a Henry vydal dokumenty, které je odsuzovaly. Even after the break from the Church, Lutheranism was against English law. After Cromwell lost the king's support, his enemies used this connection to the Lutherans to convince the king that Cromwell was a heretic.

Thomas Cromwell was beheaded for heresy in 1540. He never received a trial.

Cromwell was a powerful man during the reign of Henry VIII. But the next execution on the list did away with one of the most noted individuals in all of English history: Thomas More.

Executed 1535

Thomas More was a noted humanist, lawyer, theologian, historian, philosopher, statesman and devout Catholic. He wrote "Utopia," a famous work of humanist principles that was read by every learned member of English society, and is still part of the cannon in universities. Shakespeare based his play "Richard III" on More's book "History of King Richard III." This accomplished and respected man became one of Henry VIII's advisors in 1518.

Leading up to the Supremacy Act of 1534, More tried to support the king as much as he could without betraying his religious beliefs. On at least one occasion, he was the king's spokesman in Parliament regarding the break from the Church. He did not, ultimately, stand in Henry's way, but he stayed true to his convictions. He didn't attend the coronation of Anne Boleyn, and he refused to swear to the Acts of Supremacy and Succession. The former offense angered the king, but the latter was an act of treason.

More's fall was swift. He was charged with conspiring with Elizabeth Barton, the nun whose visions so incensed the king. But a letter turned up that absolved him: He had written to Barton telling her to stay out of the king's business. When called on to swear to the Supremacy Act, More allowed that Henry was the supreme leader of the church but said he couldn't take the actual oath because it included a statement against the pope. More was taken to the Tower of London. He didn't much mind it, the prison life suiting his asceticism [source: Britannica]. In 1535, he was beheaded for treason. His head sat on display on London Bridge for a month after his death [source: Catholic Encyclopedia].

While imprisoned, More wrote the book "A Dialogue of Comfort Against Tribulation," viewed as a masterpiece of religious literature [source: Britannica]. More was canonized by the Catholic Church in 1935, the same year as John Fisher.

Finally, we get to one of the most ironic executions of Henry's reign. Anne Boleyn died by the same law that allowed her to become queen.

Executed 1536

Anne Boleyn was a young lady-in-waiting to the queen when Henry first noticed her. He was married to Catherine of Aragon at the time, and displeased with his lack of a male heir. The Boleyn family pushed Anne to exploit his attention. The rest is history.

Anne most likely would've been a mere mistress were it not for the legitimate heir factor and her own ambitions: She was determined to be queen. That, and Henry VIII actually fell in love with her. His divorce from Catherine slowly became more about marrying Anne than about having a son. In 1527, Henry started speaking quietly about getting rid of Catherine. In 1534, he granted himself the annulment, but he had actually married Anne the year before.

Anne was not well liked in Henry's court, especially after she became queen and she soon lost the king's love. She didn't give him a son in their first few years of marriage (although she did produce a daughter), and another young lady-in-waiting soon caught Henry's attention. He wanted to marry Jane Seymour. In his quest to marry Anne, and in satisfying her desire to be queen, Henry had already succeeded in making himself the sole decision maker in matters of marriage and divorce. There was nothing to stand in the way when he fell out of love with Anne.

Of course, he needed a good reason for the divorce so he wouldn't lose the support of the people (any more than he already had). Thomas Cromwell produced one: Anne had committed adultery with several men, including her brother. The charge was almost certainly false. There was no evidence to support it. But Cromwell was in charge of the court, and she was found guilty. Anne Boleyn was beheaded in 1536, two years after the king removed the pope's influence from England so their marriage would be legitimate. Her daughter became Queen Elizabeth I.

While Henry VIII held the throne, England went through changes that would eventually lead to the creation of modern sovereignty -- a nation not beholden to the church -- though Henry never intended it. He was a walking contradiction, a devoted Catholic who rejected the Pope and founded his own religion a king of the people and an educated humanist who executed tens of thousands of subjects. In the end, Henry VIII produced one male heir, Prince Edward, his son by Jane Seymour. Edward took the throne when his father died he was 10 years old. He died of illness five years later, passing the crown to Henry's daughter by Catherine of Aragon, Princess Mary. Queen Mary's primary objective became reinstating Catholicism in England. She failed in her quest, though she burned hundreds of people at the stake in the process. Elizabeth I succeed her older sister and reigned for 45 years.

For more information on Henry VIII, the Tudors, and English royalty, head to the links page.


Church of St Edmund, Dudley

The Church of Saint Edmund is a parish church on Castle Street in Dudley, West Midlands, England.

It is known locally as "Bottom Church", as opposed to St Thomas's parish church in High Street which is known as "Top Church".

The dedication is to the Anglo-Saxon King and Martyr, Edmund indicating the original church dated from the Anglo-Saxon period. Since Edmund died in 869 or 870 then the church must date from after this time, although there are no references to the church before the twelfth century. At the front of the present church are two sculptures showing a metal crown pierced by arrows - referring to the martyrdom of Edmund.

In 1190, it was noted as being within the possession of Dudley Priory. In 1646, during the English Civil War, Colonel Leveson ordered the demolition of the church. As a result, residents in the parish congregated at St. Thomas's Church in Dudley, which was repaired, [1] and the parishes united.

St. Edmund's Church was subsequently rebuilt and was completed circa 1724. [2] The reconstruction of the church was paid for by brothers Richard and George Bradley and by subscriptions from the parishioners. [3] It was built of red brick with stone dressings and consisted of a chancel, nave, aisles, south porch and an embattled west tower.

The tradition of the church is Anglo-Catholic. [4]

Following the 1646 union of the parish with that of St. Thomas's and though the church was rebuilt in 1724 it was as a chapel of ease to St. Thomas's and it did not become the centre of a separate parish again until 1844. [5]

The interior of the church was altered in 1864, although the church still retains its early pews, pulpit and panelled gallery. [2]

On 14 September 1949 the building received Grade B listed status. This has since been upgraded to Grade II* listed status. [2]

A school for children aged 5–11 years was built near to the church on Birmingham Street during the 19th century, but this closed in 1970 when it merged with St John's School on Kates Hill to form the Church of England Primary School of St Edmund and St John, located at a new site on Hillcrest Road. The school building survives, however, and since 1978 has been the Dudley Central Mosque.


Edmund Dudley Esq (abt. 1462 - 1510)

Different sources give Edmund's birth year as 1462 or 1471/2. He was the son of John Dudley of Atherington, Sussex, and Elizabeth Bramshot. [1] He was sent to Oxford in 1578 and then he studied law at Gray's Inn. He was politically very active during the reign of Henry VII, for whom he was a Privy Councillor when he was quite young, supposedly only 23. in 1504, he was chosen Speaker of the House of Commons.

He benefited financially from his political posts, being quite greedy. After Henry VII died in April 1509, Edmund was imprisoned by Henry VIII. He was attainted in January 1509/10, which removed any special privileges he would have in a court of law. While in prison, he wrote a political allegory, "Tree of Commonwealth," a treatise in favor of absolute monarchy, apparently trying to curry the favor of the King, however the King never saw it. Edmund was executed for treason on August 18, 1510. You can read more about Edmund's execution HERE.

Edmund married twice. First, in about 1494, he married Anne, the daughter of Thomas Windsor, and the widow of Roger Corbet. (Her brother Andrew became the 1st Baron Windsor.) She died soon after the birth of their only child, a daughter Elizabeth, who was born about 1500. [2]

His second marriage was to Elizabeth Grey, the daughter of Edward Grey, Viscount Lisle. They had three sons: John (who was executed in 1553 by Queen Mary I), Andrew and Jasper/Jerome.


Henry VII’s hatchet men: Empson and Dudley

Richard Empson and Edmund Dudley would both earn themselves the reputation as Henry VII’s hatchet men – which is fair enough but in addition they would be characterised by Polydore Vergil and others to characterize as extortioners. this is both fair and unfair on the one hand, even Dudley himself ended up confessing a long list of individuals he had wronged. On the other hand, all they did was sanctioned and encouraged by the king – they were truly their king’s loyal and faithful servants. Their tyranny lies at his door as much as their own.

Edmund Dudley, (C.1462–1510)

Dudley was educated at Oxford, and pursued a career as a lawyer. He specialised in the prerogative rights of the king, which qualified him very well for Henry VII’s purposes. He was elected to parliament in 1491–2, and again in 1495 as knight of the shire for Sussex. Then in 1504 Dudley was appointed by Henry VII as speaker of the Commons, and from October 1504 was paid £66 as a councillor of the king. By July 1506 he was president of the king’s council, the first layman to hold the position. His rise to power had been real and rapid.

By 1504 he was also part of the council learned in the law, chaired by Richard Empson. He filled a gap left by the deaths in 1503 of Reginald Bray, and maintained meticulous accounts he discussed frequently with the king. His role was to manage the king’s use of a range of ways to exploit his greater subjects. He sold offices, wardships, and licences to marry the widows of tenants-in-chief pardons for treason, sedition, murder, riot, retaining, and other offences. In less than four years he collected some £219,316 in cash and bonds for future payment. He had rather viciously enforced the king’s rights. .

The nobility knew they had to retain his favour. The Great Chronicle of London recorded “the chief lords of England were glad to be in his favour, and were eager to go to him for many urgent causes”. He knew the ways of London he uncovered customs fraud and coinage offences, raised customs rates and forced the king’s candidates for civic office on the citizens worse, he extracted £3333 for the king’s confirmation of London’s liberties. His agents. like John Camby, quickly acquired a reputation for extortionate use of their influence. The Chronicle again wearily noted that “whosoever had the sword borne before him, Dudley was mayor, and what his pleasure was, was done”. He was not popular – Preachers inveighed against them at Paul’s Cross and elsewhere. All of this was to the profit of the king – and Dudley. By 1509 Dudley had built up a landed estate in sixteen counties, worth some £550 a year gross, plus £5000 or more in goods.

Like Empson, on Henry VII’s death in 1509, Dudley was a fall guy for what was essentially his master’s policy. He was tried in London in July 1509 and convicted of treason the ludicrous accusation was that he planned to “hold, guide and govern the King and his Council” with a force of men. He probably did assemble a force of men given the political uncertainty – but it is highly unlikely he intended a coup d’état. Dudley was finally beheaded on Tower Hill in 1510.

Dudley composed a petition in the Tower he sent to Richard Foxe and Thomas Lovell. He listed those he felt had been too harshly treated and scores of bonds taken for debts which Henry intended as a means to guarantee the good behaviour of the debtors rather than as a means to extract payment. He was also clear that it was Henry that was responsible for this policy. He also used the time to compose a treatise on government and society, The Tree of Commonwealth.

Sir Richard Empson (C.1450–1510)

Empson was a lawyer, and from 1477 until 1483 he had been connected with the duchy of Lancaster. He was restored when Henry VII came to the throne, and used his position to build his reputation, landholding and offices in the midlands, Warwickshire and Northampton in particular.

His big, and ultimately fatal, break came in 1501. Empson became a councillor to Henry, duke of York. By 1504 he was part of the Council Learned in Law, and in 1505, he became Chancellor of the Duchy of Lancaster.His new-found position gave him the opportunity to further enrich himself. He acquired lands in Oxfordshire, Warwickshire, Gloucestershire and Northamptonshire, acquired various lucrative wardships by favour of the king.

As chancellor, Empson relentlessly strove to increase the king’s revenue. He raised rents, cancelled rebates, ran surveys and audits, investigated feudal dues. As part of the Council Learned he pursued the king’s debtors and his techniques were not pretty. He dug out approvers, third parties who would bring prosecutions against individuals he imprisoned people to force them to settle fines he issued official summons by privy seal, but victims then found themselves in front of Empson at his own London manor at St Bride’s. He raised money also by pardons, countersigned by the king, uncovering forfeitures on outlawry exploiting wards. Where he found wrong doing, the result was usually a fine to the king.

OK, in the main Empson was the tool of his master. But he used his position to further his own ends too – for example his attempt to disinherit Sir Robert Plumpton in the interests of his daughter. He used the traditional methods – having one of Plumpton’s bailiffs beaten, stacking juries, and bringing a bunch of hairy retainers to intimidate judges. Plumpton only fought him off because he too have powerful friends in Richard Foxe and Thomas Lovell.

Henry VII trutsed him without doubt Empson was one of his executors. But after Henry VII died on 21 April 1509, and Empson was arrested just three days later. Treason was read into his summons (for his own protection) of armed men to London as and after the king lay dying. He was charged at Northampton and pleaded his own, but was convicted and sentenced to the death of a traitor. He was attainted in the parliament of January–February 1510, and beheaded, along with Dudley, on Tower Hill on 17 August following. His eldest son, Thomas, was restored in 1512.


Dudley, Worcestershire

Dudley, an important manufacturing and market-town, a municipal and parliamentary borough, a county borough under the Local Government Act of 1888, the head of a county-court district and poor-law union, and a parish in Worcestershire and partly in Staffordshire. The town stands in a detached part of Worcestershire, on a ridge of the Pennine Hills, at the Dudley Canal, 5 miles NE of Stour-bridge, 6 S of Wolverhampton, 8½ WNW of Birmingham, and 122 distant by rail from London. It has stations on the G.W.R. and L. & N.W.R. Its name is derived from Dudo the Saxon, who built a castle at it in 7 GO. The castle stands on a high elevation north of the town was given by the Conqueror to William Fitz-Ansculph passed to Ralph Paganel, who held it for Queen Maud was demolished in 1175 by Henry II. was rebuilt in the time of Henry III. and passed by marriage to the de Somereys, to the Suttons, Lords Dudley, and by marriage to the Wards, whose descendant is the present Earl of Dudley. It suffered several sieges and final dismantlement in the wars of Charles I., was afterwards fitted up as a residence, but was destroyed by fire in 1750. The keep still stands, is a remarkable specimen of old military architecture and commands a panoramic view of about 300 miles in circuit, and numerous roofless fragments of walls, windows, and doorways partly surround a green which was once the courtyard. Famous limestone caverns and quarries are in the Castle Hill, and were the scene of a lecture to the British Association in 1849, and of a fete attended by upwards of 30,000 persons, under management of the Geological Society in 1850. Extensive grounds, open to the public, surround the ruins, and are thickly planted with trees and traversed in all directions by paths and drives. A Cluniac priory was founded to the west of the castle in 1161 by Gervase Paganel, and became a cell to Wenlock Abbey slight remains of the convent church still exist.

The town originally consisted of one long street with a church at each end, but now comprises many other streets, and is well-built and well-drained, and has a good supply of water. The town-hall, in Priory Street, is a handsome modern erection in the Gothic style. In the market-place is a fountain in the Renaissance style by Forsyth, given by the Earl of Dudley. The Geological Museum at the public liall is very rich in local fossils, and particularly in Silurian trilobites, which abound at the Castle Hill. The parish church of St Thomas was erected in 1819 on the site of an older edifice, and was restored in 1862 and again in 1883 it is a fine building with a tall graceful spire. St Edmund's Church, near the castle, was rebuilt in 1724, the previous church having been destroyed when the castle was dismantled. There are four other district churches-St James, St John, St Luke, and St Augustine-and a mission chapel. 'The Roman Catholic chapel was built from designs by Pugin. There are Congregational, Primitive and New Connexion Methodist, Unitarian, Baptist, and Presbyterian chapels, and a meeting-house for the Society of Friends. The Unitarian .chapel was burnt during the Sacheverel riots in 1715, and rebuilt immediately afterwards at the expense of Government. The free library and school of art was erected in 1884. The Guest Hospital was originally erected by the Earl of Dudley as an asylum for workmen who had lost their eyesight in the quarries it was subsequently converted into a general hospital, and endowed by the liberality of a townsman, Thomas Guest, who left £20,000 for this purpose. The dispensary was erected at the expense of the same gentleman. There is also an hospital for infectious diseases. The mechanics' institution is a fine building in the Italian style. There is a fine statue by Birch of the late Earl of Dudley in front of the castle gate it was erected by subscription in 1888 in recognition of the Earl's services to the town. There are also public baths, a workhouse, and a cemetery. The town has a head post office, two railway stations, two banks, is a seat of petty sessions, and publishes four newspapers. Markets are held on Saturdays, and fairs on the first Monday of March, May, and Oct., and the second Monday in Aug. Dudley relies chiefly for its prosperity on the coal, iron, and limestone with which the neighbourhood abounds. In addition glass making, iron and brass founding, brewing, and malting are carried on, and there are manufactures of bagging, nails, boilers, gasometers, &c., and brick, tile, and cement works. The town sent two members to Parliament in the time of Edward I., was reconstituted a borough by the Act of 1832 and made an incorporate town in 1864, and now sends one member to Parliament. The parliamentary borough includes part of the parishes of Kingswinford and Rowley Regis. The municipal borough has a commission of the peace, and is governed by a mayor, 10 aldermen, and 30 councillors, who form the urban sanitary authority. Acreage of the municipal borough, 3615 population, 45,740 acreage of the parliamentary borough, 7881 population, 90,252.

The parish includes the villages of Netherton and Darby End. Most of the land belongs to the Earl of Dudley. Little of the area lies north of the watershed, and great part is rich in productive strata of coal, ironstone, limestone, and fire-clay. The head living or St Thomas' is a vicarage, and the livings of St Edmund, St James, Sc John, St Andrew, Netherton, and St Luke also are vicarages, and that of St Augustine a perpetual curacy, in the diocese of Worcester net value of St Thomas, £510 with residence gross value of St Edmund, £256 with residence net value of St James, £320 with residence net value of St Juhn, £320 with residence gross value of Netherton, £300 with residence gross value of St Luke, £200 net value of St Augustine, £180. Patron of St Thomas, the Earl of Dudley of the others, the Vicar of St Thomas. Populations of the ecclesiastical parishes-St Thomas, 6832 St Edmund, 5318 St James, 6557 St John, 6009 St Andrew, Netherton, 12,418 St Luke, 3945 St Augustine, 4661.

Správa

The following is a list of the administrative units in which this place was either wholly or partly included.

Ancient CountyWorcestershire
HundredHalfshire
Poor Law unionDudley

Any dates in this table should be used as a guide only.

Directories & Gazetteers

Land and Property

The full transcript of the Worcestershire section of the Return of Owners of Land, 1873.


Edmund Dudley and the Church

Edmund Dudley, minister of Henry VII, was a man both personally extraordinary and yet representative of his age. He abandoned the normal cursus honorum of the legal profession to enter the king's service more suddenly than any of his contemporaries yet he was one of many common lawyers newly influential in the king's councils of the later fifteenth and earlier sixteenth centuries. He was probably the only layman in Henry's inner circle to have studied at a university yet within fifty years of his death most English statesmen of the first rank would have done so. In pursuing the king's interests, Dudley generated sufficient animosity to make himself one of the two scapegoats for Henry's policies tried and executed in 1509–10 yet it was more his manner, his efficiency and his political isolation than any difference of intent that distinguished him from Henry's other ministers. In pursuing his own interests he built a large landed estate faster than any of his colleagues, but their aims and eventual achievements were not so different from his. The one respect in which Dudley was unique was that he had leisure, while under arrest in the Tower of London, to commit to paper his thoughts on English government and society. The resulting treatise, The tree of commonwealth , enables us to juxtapose his stated ideals with his actions as a royal minister and as an influential layman. Thereby we may hope to shed new light on the relations between Church, State and lay elites on the eve of the English Reformation.


Historical Notes of Bunker Hill School School District by E.D. Howe

One of the early settlers was Alexander Allen who homesteaded the farm now owned by O. D. Howe, Jr. In 1866 we find his name along the organizers of the Presbyterian church of Pawnee county. His son, John Randolph Allen, now living by Axtell Kansas, 92 years old, tells the following story of how his father came to come to Nebraska.

Allen was an old time democrat from Kentucky who had settled at Springfield, Ill. Along with his brothers-in-law, the Barretts. The senior Barretts were also strong democrats, but a younger Barrett, (Dick) became a friend of Lincoln. After Abe Lincoln was nominated for president, he said to Barrett, &ldquoIf you vote for me, and I am elected, I will give you an office.&rdquo Said Barrett, &ldquoI&rsquoll do it&rdquo. Said Lincoln, &ldquoWe are going to have a republican rally here shortly. I want you to ride a horse and be marshal of the parade.&rdquo When Dick Barrett's uncle heard this he said, &ldquoIf he rides a horse in this parade I will shoot him.&rdquo So Lincoln let him off form riding in the parade, but Barrett voted for Lincoln and was made agent in the land office at Brownville, Neb. From there I suppose, he wrote to Allen about the probabilities of wealth and Alexander Allen became a resident of Bunker Hill school district.

I do not know when the first school house was built in the district. It was there when I attended school there in the fall of 1872. It was a small, dark affair and was only intended to last until the district could afford something better. District 35 at that time included the Foale district to the west and the Morton or Miller district to the south and the school house was a long way north of the center of the district, so a meeting was called in the spring of 1873 to decide on a permanent location for the school house. The people of the north end unselfishly wanted the school house moved a mile further south, while the people at the south wanted it to stay where it was so they could be set off at a different school district. It took two-thirds vote to locate the schoolhouse, the north-enders could not rally enough votes, so county Superintendent John Osborne divided the district. Then two acres of land were purchased of J. W. Shaw and the schoolhouse permanently located. The run in debt for it, so they waited until they had accumulated enough money to pay cash and in 1877 the new schoolhouse was built by Peter Hersey of Table Rock. It soon proved too small for the children who swarmed the school and an addition was built a few years later. Then some families moved away, children grew up, and the enlarged schoolhouse was never filled.

Peter Foale was one of the early settlers, coming to Nebraska in 1856 and buying land among the Nemaha. He built a log house in the timber. Two years later a prairie fire swept through the country burning the house and all of its contents. I think he most regretted the loss of his books for he was a great reader. I have heard him tell that during the Civil War he went to Missouri to send Oscar to school, but the &ldquoOld Governor Jackson stole the school fund and Oscar never did get any schooling.&rdquo

After the log house burned, Uncle Peter, as he was affectionately called by his neighbors, built another, and later built himself a stone house, (he was a stone mason by trade) in which he lived in nearly for the rest of his life.

Artemas Armstrong came to Nebraska, according to Edward&rsquos History before 1858 and settled in the corner section now owned by Rudolph Vrtiska. Here in 1867 came the men from Illinois seeking free land. J. B. Pepoon, his wife&rsquos brother, J. W. Shaw, his sisters husband, Eli T. Boone, and Mrs. Pepoon&rsquos nephew, W. G. Lyman. Mr. Armstrong started from his log house to show them the possibilities of the neighborhood. Going to his north line and pointing to the north, he said: &ldquoHere is a pretty good quarter.&rdquo Mr. Shaw stretched his long neck, taking a good look around, and said, &ldquoI&rsquoll take that&rdquo. Then pointing to the west of the section line, Armstrong said, &ldquoHere is another good quarter&rdquo. Boone said, &ldquoI&rsquoll take that&rdquo. Mr. Pepoon afterward selected a quarter joining Mr. Shaw&rsquos quarter on the east.

James Dobson, who came from Ireland, was the only settler in Bunker Hill district who lived in a &ldquodugout&rdquo. His house was an excavation in the side of a hill were his numerous family lived for several years. Eventually he built a house on top of a hill where he passed the remainder of his life.

Henry and Phoeby Cooper had a fair sized house on the quarter now owned by Mrs. Goodenkauf. Here their many children grew up. Their names are now inscribed on a window in the Methodist church in Table Rock.


Dudley History, Family Crest & Coats of Arms

The Anglo-Saxon name Dudley comes from when the family resided in the important town of Dudley in the county of Worcestershire. The name of this town was originally derived from the Old English personal name Dudda and the Old English word leah, which means woodland clearing thus it means Dudda's glade. [1] The surname Dudley belongs to the large category of Anglo-Saxon habitation names, which are derived from pre-existing names for towns, villages, parishes, or farmsteads.

Sada 4 hrnků na kávu a klíčenek

$69.95 $48.95

Early Origins of the Dudley family

The surname Dudley was first found in Worcestershire at Dudley, a town that dates back to the Domesday Book where it was listed as Dudelei. "This place derives its name from Dodo, or Dudo, a Saxon prince, by whom it was owned at the time of the heptarchy, and who built a castle here about the year 700, which, during the contest between Stephen and the Empress Matilda, was garrisoned for the latter by Gervase Paganell, to whom the barony at that time belonged. Gervase having subsequently taken part in the rebellion of Prince Henry against his father, Henry II., his castle was demolished in the 20th year of that monarch's reign. The present keep, with the gateway and chapel, is of the architecture of the 13th century the other buildings were erected by John Dudley, Duke of Northumberland, in the time of Edward VI. " [2]

Dudley Castle was listed there and at that time Earl Edwin held the manor also located there. Dudley and much of the surrounding area was held by William fitzAnsculf and was part of the Came hundred. [3]

Today Dudley Castle is a ruined castle but has a visitor's center that was opened by Her Majesty Queen Elizabeth II in June 1994. At one time, the family was found in the chapelry of Singleton-in-the-Fylde (Little Singleton) in Lancashire as evidenced by this entry: "Edmund Dudley, who was attainted and executed in 1510, possessed Little Singleton." [2]

The same Sir Edmund Dudley's lands were lost also lost at Balderston, again in Lancashire. "A portion subsequently passed to the Dudley family and after the execution of the celebrated Sir Edmund Dudley for high treason, an inquisition was taken, 1st Henry VIII., when it was found that the manor was an escheat to the crown." [2]

Coat of Arms and Surname History Package

$24.95 $21.20

Early History of the Dudley family

This web page shows only a small excerpt of our Dudley research. Another 352 words (25 lines of text) covering the years 1225, 1379, 1547, 1553, 1532, 1588, 1561, 1588, 1462, 1510, 1504, 1553, 1550, 1553, 1576, 1653, 1600, 1684, 1647, 1720, 1686, 1597, 1670, 1661, 1721 and 1684 are included under the topic Early Dudley History in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.

Unisex Coat of Arms Hooded Sweatshirt

Dudley Spelling Variations

The English language only became standardized in the last few centuries therefore, spelling variations are common among early Anglo-Saxon names. As the form of the English language changed, even the spelling of literate people's names evolved. Dudley has been recorded under many different variations, including Dudley, Dudlie, Dudly and others.

Early Notables of the Dudley family (pre 1700)

Distinguished members of the family include Sir John Dudley of Atherington and his son, Edmund Dudley (c.1462-1510), an English administrator and a financial agent of King Henry VII, Speaker of the House of Commons and President of the King's Council John Dudley, 1st Duke of Northumberland, KG (1504-1553), an English general, admiral, and politician, who led the government of King Edward VI from 1550 until 1553 Thomas Dudley (1576-1653), was an American colonial magistrate from Yardley Hastings, England who served as 3rd, 7th, 11th and 14th Governor of the Massachusetts Bay Colony and.
Another 91 words (6 lines of text) are included under the topic Early Dudley Notables in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.

Migration of the Dudley family to Ireland

Some of the Dudley family moved to Ireland, but this topic is not covered in this excerpt. More information about their life in Ireland is included in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.

Dudley migration +

Some of the first settlers of this family name were:

Dudley Settlers in United States in the 17th Century
 • Andrew Dudley, who landed in Virginia in 1622 [4]
 • Anne Dudley, who made her home in Salem, Massachusetts in 1630
 • Mr. Dudley, who landed in Massachusetts in 1630 [4]
 • Thomas Dudley, who arrived in Massachusetts in 1630 [4]
 • Joseph Dudley, who arrived in Roxbury, Massachusetts in 1647 [4]
 • . (More are available in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.)
Dudley Settlers in United States in the 18th Century
 • Greenhill Dudley, who landed in Virginia in 1714 [4]
 • Thomas Dudley, who landed in Virginia in 1714 [4]
 • Ann Dudley, who landed in Philadelphia, Pennsylvania in 1729-1730 [4]
 • Abigail Dudley, who arrived in Boston, Massachusetts in 1766 [4]
Dudley Settlers in United States in the 19th Century
 • Henry Dudley, aged 19, who arrived in New York in 1804 [4]
 • Edward Dudley, who landed in New York in 1810 [4]
 • William Dudley, who arrived in New York in 1815 [4]
 • Margaret Dudley, who landed in New York, NY in 1815 [4]
 • Robert Dudley, who landed in New York, NY in 1817 [4]
 • . (More are available in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.)

Dudley migration to Canada +

Some of the first settlers of this family name were:

Dudley Settlers in Canada in the 18th Century
Dudley Settlers in Canada in the 19th Century
 • Nathaniel Stevens Dudley, who arrived in Canada in 1834
 • John Dudley, who arrived in Canada in 1836
 • Levi Dudley, who arrived in Canada in 1840
 • Alvin Dudley, who arrived in Canada in 1840
 • Charles Dudley, who landed in Esquimalt, British Columbia in 1862

Dudley migration to Australia +

Emigration to Australia followed the First Fleets of convicts, tradespeople and early settlers. Early immigrants include:

Dudley Settlers in Australia in the 19th Century
 • George Dudley, English convict from Bristol, who was transported aboard the "Andromeda" on October 16, 1826, settling in Van Diemen's Land, Australia[5]
 • Mr. Thomas Dudley, British convict who was convicted in Chester, Cheshire, England for 14 years, transported aboard the "Bussorah Merchant" on 1st October 1829, arriving in Tasmania ( Van Diemen's Land) [6]
 • Mr. Charles Dudley, English convict who was convicted in London, England for 15 years, transported aboard the "Candahar" on 26th March 1842, arriving in Tasmania ( Van Diemen's Land) [7]
 • Thomas Dudley, English convict from Middlesex, who was transported aboard the "Anna Maria" on March 6, 1848, settling in Van Diemen's Land, Australia[8]
 • Eliza Dudley, aged 18, a domestic servant, who arrived in South Australia in 1855 aboard the ship "Grand Trianon"
 • . (More are available in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.)

Dudley migration to New Zealand +

Emigration to New Zealand followed in the footsteps of the European explorers, such as Captain Cook (1769-70): first came sealers, whalers, missionaries, and traders. By 1838, the British New Zealand Company had begun buying land from the Maori tribes, and selling it to settlers, and, after the Treaty of Waitangi in 1840, many British families set out on the arduous six month journey from Britain to Aotearoa to start a new life. Early immigrants include:


Podívejte se na video: Dice rolls 4-5