Charles Maurice de Talleyrand -Perigord - Historie

Charles Maurice de Talleyrand -Perigord - HistorieWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Talleyrand byl francouzský státník, který jako člen shromáždění byl jedním z těch, kteří byli vybráni k vytvoření Deklarace práv. V roce 1790 byl zvolen předsedou sněmu. Ačkoli byl duchovním, byť formálně, Talleyrandova cynická postoj vůči církvi nakonec vedl k jeho exkomunikaci papežem. Po pobytech v Londýně a ve Spojených státech se Talleyran vrátil do Francie, když Robespierre spadl z moci. Vytvořil si blízký vztah s Napoleonem Bonaparte a byl klíčovou postavou zajišťující Napoleonovu pozici nejprve jako doživotní konzul a poté jako císař. Napoleon jej vytvořil princem Bénéventu, ale Talleyrand se s Napoleonem nakonec rozešel, částečně proto, že byl proti rozhodnutí napadnout Rusko. Talleyrand přišel vést ty v táboře Anti-Napoleon a byl to on, kdo rozhodl o podmínkách Napoleonova svržení a diktoval je Senátu. Ačkoli váhal Louis XVIII a Charles X, to bylo jako poradce Louis-Philippe během červencové revoluce, že on získal jeho vliv. Po čase jako velvyslanec v Británii Talleyrand v roce 1834 odešel z politické scény.

Portrét Charlese Maurice de Talleyrand-Périgord od Françoise Gérarda

Portrét Charlese Maurice de Talleyrand-Périgord od Françoise Gérarda © Metropolitní muzeum umění

Tento portrét Charlese Maurice de Talleyrand-Perigorda (1754-1838), prince z Beneventa, odráží pověst jeho subjektu: nebojácný a klidný, s lehkým úsměvem (i úšklebkem?) Na rtech. Když ho Gérard v letech 1807–1808 namaloval, Talleyrand 10. srpna 1807 rezignoval na funkci ministra zahraničí Napoleona kvůli jeho odporu vůči císařovým plánům spojenectví s Ruskem. To mu však nebránilo získat 14. srpna 1807 titul „vice-grand-électeur de l ’Empire“, a dokonce ani v září 1808 doprovázet Napoleona jako poradce při vyjednávání této aliance v Erfurtu (srov. Nicolas Gosse a obraz tohoto setkání#8217). Při této příležitosti zmanipuloval ruské i francouzské císaře, aby dohodu sabotoval. Aliance (principiální) byla nicméně uzavřena 14. října 1808, ve stejný den, kdy byl tento obraz poprvé vystaven v Salonu 1808.

Pověřen Talleyrandem pro jeho soukromou sbírku, bylo “ naplánováno ”, že tento obraz bude představen na Salonu jako symbol prince Benevento ’s, což je v Erfurtu obrovský úspěch. Na rozdíl od portrétu z roku 1807 od Pruda ’hon, na kterém pózoval oblečený jako Grand Chamberlain (v Musée Carnavalet), je zde Talleyrand zastoupen v relativně neformálních a jednoduchých šatech, díky nimž jsou odznaky Legie d ’honneur, které nosí, viditelnější „Grand Cordon“, který mu udělil Napoleon v roce 1805. Obraz ukazuje Talleyrand v soukromém a pohodlném interiéru zařízeném ve stylu Ludvíka XVI. (vzhledem k kontextu malby v době rozkvětu empírového stylu to není náhodný detail). Křeslo pocházející ze 70. let 17. století vyrobil pravděpodobně Georges Jacob (1739-1814), zakladatel dynastie tesařů a truhlářů, která dominovala první polovině devatenáctého století. Postoj Talleyranda je vážný, ale uvolněný: „vice-grand-élector“ pracuje a#8211 přítomnost kancelářského papíru a inkoustu to potvrzuje – a otočí se směrem k divákovi a nonšalantně zkříží nohy.

Nic na tomto portrétu nehovoří o obrovském rozruchu, který by na hlídače dolehl jen několik měsíců po Salonu 1808. Při odchodu z Erfurtu zamířil Napoleon do Španělska, aby zde potlačil povstání, kterému čelí jeho bratr Joseph. Talleyrand se pokusil využít císařovy nepřítomnosti a přimět Fouchého, obvykle nepřítele, ale zde dočasného spojence, aby se k němu připojil ve spiknutí s cílem najít dědice císařského trůnu, vzhledem k nedostatku Napoleonových potomků. A také se pokusili dostat na palubu Joachima Murata. Když se Napoleon dozvěděl o spiknutí, okamžitě se vrátil do Paříže, přijel 23. ledna 1809, a odvolal svého velkého Chambellana z funkce (i když o čtyři dny později ušetřil svého partnera v trestné činnosti, policejního ministra). Skutečně ještě následující den, během zasedání rady, mlátil bývalého chambellana. Talleyrand neztratil všechno. Bylo mu umožněno udržet si post viceprimátora Électeur de l ’Empire, čímž ukázal, že Napoleon se rozhodl, že alespoň na tuto chvíli stále potřebuje na palubě Charlese-Maurice. Jak již bylo řečeno, bývalý biskup Autunu se v této době stále více přibližoval rakouskému císařství. Poloviční úsměv na tomto portrétu je symbolem toho, čím Talleyrand byl, a sice neústupným kariérním politikem, který se vždy nějak dokázal udržet nad vodou.

Zatímco prezentace v Salonu byla přínosem pro pověst jejího subjektu, práce samotná neměla zůstat zmrazena v čase. Následná historie díla nám skutečně říká mnoho o politické osobnosti jejího sponzora a jeho vztahu k moci. Víme, že o něco později, kolem let 1814-1815, v době pádu říše (na níž se s chutí podílel princ Benevento), Talleyrand požádal Gerarda, aby přidal další podrobnosti, které ukazují jeho “kariérní změnu ”, jmenovitě: znak Řádu zlatého rouna, zavěšený na stuze, který Ferdinand Španělska udělil Talleyrandu na vídeňském kongresu a také některé změny medaile Legie d ’ Honora, úpravy, které zavedl Ludvík XVIII., poté na trůn, čímž zdůraznil svou novou věrnost.

Portrét zůstal v rodině Talleyrandů prostřednictvím synovce prince Benevento až do roku 2012, kdy byl prodán prostřednictvím prodejce Wildenstein do Metropolitního muzea umění v New Yorku. Tisk po tomto obrazu je ve sbírce ve Versailles v Paříži.


Vzdělávání a administrativní kariéra

Talleyrand byl syn Charles-Daniel, comte de Talleyrand-Périgord a Alexandrine de Damas d’Antigny. Jeho rodiče pocházeli ze starých aristokratických rodin, ale nebyli bohatí. Charles-Maurice byl poslán na ošetřování na pařížské předměstí, kde, když mu byly čtyři roky, prý spadl z komody a vykloubil nohu. Je však možné, že jeho noha byla vrozená. V každém případě měl Talleyrandův nohama zásadní význam při výběru povolání.

Protože Talleyrand nemohl dodržovat rodinnou tradici vstupem do armády, jeho rodiče ho zamířili do kostela. Od osmi let byl žákem pařížské Collège d'Harcourt a v 15 letech se stal asistentem svého strýce Alexandra, poté koadjutora arcibiskupa v Remeši, v naději, že luxusní život vedený knížaty církev by v něm probudila chuť na církevní dráhu. To, co viděl, se mu líbilo a v roce 1770 vstoupil do pařížského semináře Saint-Sulpice. Tam se určitě naučil teologii, ale také četl ve velké knihovně semináře díla filozofů, současných pokrokových myslitelů. Začal tedy své politické vzdělání a získal skepsi vůči mužům a záležitostem, které ho nikdy neměly opustit. Navíc si ještě jako seminarista vzal svoji první milenku.

Vyloučen za své chování (1775), přesto obdržel menší objednávky v dubnu téhož roku a o šest měsíců později byl králem nominován jako opat Saint-Denis v Remeši. V březnu 1778 získal Talleyrand titul z teologie na Sorbonně a v prosinci 1779 byl vysvěcen. Následujícího dne jej jeho strýc Alexandre, arcibiskup z Remeše, jmenoval svým generálním vikářem.

V té době se Talleyrand jevil jako typický soudní kněz, který trávil více času s nejmódnějšími důvtipy a krásami dne než s kostelníky. Přesto nevěnoval veškerý svůj čas potěšení, kterému věřil ve svou budoucnost a přál si především stát se biskupem. Nejjistější cestou k jeho cíli bylo jmenování do dobře placeného postu generálního agenta duchovenstva, který zastupoval francouzskou církev v jejích jednáních s francouzskou vládou v intervalu mezi schůzkami Shromáždění duchovenstva, které se konaly pravidelně každé pět let. Talleyrand byl jmenován generálním zástupcem v roce 1780. Ve skutečnosti byli dva generální agenti, ale pověst jeho kolegy byla narušena a Talleyrand byl v praxi jediným zástupcem francouzské církve v letech 1780 až 1785. Zdá se, že převzal svou roli v každém případě velmi vážně ukázal velkou energii při obraně kontroverzních výsad církve. Rázně bojoval za právo církve na zachování veškerého jejího majetku. Houževnatě bránil také církevní jurisdikci před zásahy královské spravedlnosti, zastával se pokračujícího osvobozování duchovenstva od běžných daní a hrál podíl na zvyšování životní úrovně nižšího duchovenstva. Jeho aktivity ho přivedly do pravidelného kontaktu s různými ministry koruny. Jeho účast na zasedáních Shromáždění duchovenstva mu poskytla výjimečnou příležitost získat parlamentní zkušenosti. Nakonec mu jeho aktivity získaly kýžené biskupství: v listopadu 1788 byl jmenován biskupem Autunu. Když se 15. března 1789 zmocnil svého stolce, revoluce byla na pokraji vypuknutí.


The Duc d ’Enghien: a Murdered Duke

20 pondělí Květen 2013

Un Épisode de l ’affaire de Quibéron, 1795 Paul-Émile Boutigny (Fotografický kredit: Wikipedia)

Dne 21. března 1804, ve věku 31 let, byla jeho klidná výsost, vévoda z Enghienu, narozen 2. srpna 1772, popraven jedinou střelnou zbraní. On byl emigrant, ale dragouni ho zajali a 15. března 1804 ho přivedli do Štrasburku. Byl vnukem Ludvíka XIV. od madame de Montespan a synem Louise Marie Thérèse Bathilde d ’Orléans, vévody z Orléans a sestry#8217. Strýc Philippe duc d ’Orléans nebo Philippe Égalité, duc d ’Enghien ’s, hlasovali ve prospěch svého bratra & popravčího Ludvíka XVI. Popravou gilotinou.

Portrét tří konzulů, zleva doprava, Jean Jacques Régis de Cambacérès, Napoleon Bonaparte a Charles-François Lebrun, duc de Plaisance (Fotografický kredit: Wikipedia)

Duc d ’Enghien byl krvavý princ (Prince du Sang) a tedy možným dědicem francouzského trůnu. Byl obviněn z účasti na monarchistickém spiknutí (Cadoudal-Pichegru), aby porazil Konzulát (18 Brumaire [9. listopadu] 1799 –1804), součást napoleonské éry (c. 1795 - 1815 [Vídeňský kongres]). Byl zkoušen kvůli zdání, Napoleon se rozhodl, že musí být vyřazen. D ’Enghien byl velitelem emigrantského sboru během francouzských revolučních válek (1792–1802), ale ve výše uvedeném spiknutí z roku 1804 nehrál žádnou roli. V době, kdy byl vévoda zajat, se soukromě a téměř v utajení oženil s Charlotte de Rohan (25. října 1767 - 1. května 1841) a manželé žili v Ettenheimu v Badenu na Rýně. (Viz Duc d ’Enghien, Wikipedia.)

Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Condé, duc d ’Enghien (Fotografický kredit: Wikipedia)

Během francouzské revoluce (1789-1794) bylo mezi Francouzi samozřejmě mnoho monarchistů. Zvláště pozoruhodná je neúspěšná invaze do Francie s názvem l ’affaire Quibéron vyobrazená výše umělcem Paulem -Émile Boutignym (1853-1929). Dne 23. června 1795, emigranti přistála v Quibéronu, aby poskytla podporu Vendéenům, kteří dlouho bojovali s revolučními silami, a chouannerie, monarchistickým povstáním. The emigranti doufali, že by mohli získat podporu v západní Francii, ukončit francouzskou revoluci a obnovit monarchii. Do 21. července 1795 byly směrovány.

Pokud jde o vévodu, nebylo možné pro jeho záchranu udělat nic. Pokud Joséphine de Beauharnais, [i] První manželka Napoleona I. ‘s nemohla odradit svého manžela, narozeného Napoleone Buonaparte, nikdo nemohl. Joseph Fouché, 1. vévoda ’Otrante (známý jako vévoda z Otranta), náčelník policie Napoleona, o popravě řekl, že “it bylo horší než zločin, byla to chyba: ” “C ’est pire qu ’un zločin, c ’est une faute.Zločin, protože to byl zločin, byl pravděpodobně nesprávně přičítán Charlesu Mauricemu de Talleyrand-Périgordovi, jednomu z nejvýznamnějších přeživších historie a#8217. Pokud se však na vraždu mladé duc d ’Enghien pamatuje dodnes, je to jako zjevná nespravedlnost, která přetrvávala v mysli velkých spisovatelů.

The “Chouans ” and the Duke in literature: Balzac, Dumas and Leo Tolstoy

V románu Les Chouans z roku 1829 francouzský spisovatel Honoré de Balzac (20. května 1799 - 18. srpna 1850) zvěčnil monarchistické chouannerie, povstání v západní Francii a ze stejného důvodu i monarchistické povstání Vendéana. Vévodovi d ’Enghienovi věnoval život věčný Leo Tolstoj (9. září 1828 - 20. listopadu 1910) hrabě Lev Nikolajevič Tolstoj. V první knize Válka a mír má Tolstoj vicomte de Mortemart, francouzský emigrant, že:

“ ‘ [a] po vraždě vévody, dokonce i ti nejmenší přestali považovat [Buonaparte] za hrdinu. Pokud byl pro některé lidi někdy hrdinou, po vraždě vévody byl o jednoho mučedníka více v nebi a o jednoho hrdinu méně na zemi. že pro Buonaparta existovaly konkrétní důvody k jeho nenávisti. ”

Existuje anekdota, podle které během jednoho z jeho mdloby, [ii] Napoléon byl vydán na milost vévodovi Enghienovi, který ho ušetřil. Poprava duc d ’Enghien, který ho ušetřil. Poprava duc d ’Enghien mohla být klidně Napolèons ’ stručně řečeno osobní francouzská revoluce. Potřeboval zabít aristokrata. Alexandre Dumas, père (24. července 1802 - 5. prosince 1870) představoval duc d ’Enghien v jeho Poslední kavalír (Le Chevalier de Sainte-Hermine), nedokončeno v době smrti Dumase a#8217, ale nyní publikováno a přeloženo do angličtiny:

“ [T] on dominantní sentiment v Bonaparteově mysli v tu chvíli nebyl ani strach, ani pomsta, ale spíše touha, aby si celá Francie uvědomila, že Bourbonská krev, tak posvátná pro monarchistické partyzány, pro něj nebyla posvátnější než krev jakéhokoli jiného občana v republice.

‘ No, pak ’, zeptal se Cambacérès, [iii] ‘ pro co jste se rozhodli? ’

‘ Je to jednoduché ’, řekl Napoleon, ‘ uneseme Duc d ’Enghien a budeme s tím hotovi. “” [iv]

Nechť jsou tato slova závěrem tohoto příspěvku. Duc d ’Enghien byl obětním beránkem.

Henri de La Rochejacquelein v bitvě u Choletu v roce 1793 Paul-Émile Boutigny (10. března 1853 a#8211 27. června 1929), Musée d ’art et d ’histoire de Cholet.

[i] Napoleon se s Joséphine rozvedl v roce 1810, aby se mohl oženit s Marií Louise d ’Autriche, budoucí vévodkyní z Parmy, která mu dala syna. Chtěl Napoléon un ventre, plodná žena.

[ii] Napoleon měl epileptické záchvaty. Jednou z povinností Talleyranda bylo odstranit Napoléona z očí veřejnosti, když došlo k záchvatům.

[iii] Jean-Jacques Régis de Cambacérès, 1. vévoda z Parmy, je autorem napoleonského kodexu, jemného dokumentu, který se v Quebecu stále používá.

[iv] Viz Duc d ’Enghien, Wikipedia.

Hector Berlioz (11. prosince 1803 - 8. března 1869) Grande Messe des Morts Oříznutí a karta návštěv fotografie Hectora Berlioze od Francka, Paříž, c. 1855 (Fotografický kredit: Wikipedia) © Micheline Walker 20. května 2013 WordPress


Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, princ de Bénévent, poté princ de Talleyrand (francouzsky: [ʃaʁl moʁis ​​də tal (ɛ) ʁɑ̃ peʁiɡɔʁ] 1754–1838) byl francouzský diplomat. Úspěšně pracoval na nejvyšší úrovni (obvykle jako ministr zahraničí) pro režim Ludvíka XVI., Prostřednictvím několika vlád francouzské revoluce a poté pro Napoleona, Ludvíka XVIII., Karla X a Ludvíka-Filipa. Většina z nich Talleyrandovi nedůvěřovala, ale stejně jako Napoleon ho považovali za nepostradatelného. Byl znám jednoduše jako Talleyrand, který se stal synonymem pro chytrou, cynickou diplomacii.

Byl Napoleonovým hlavním diplomatickým poradcem při dobývání Evropy. Většinu času však pracoval pro mír, aby konsolidoval zisky Francie a aposs. Podařilo se mu dosáhnout míru s Aus Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, princ de Bénévent, poté princ de Talleyrand (francouzsky: [ʃaʁl moʁis ​​də tal (ɛ) ʁɑ̃ peʁiɡɔʁ] 1754–1838) byl francouzský diplomat. Úspěšně pracoval na nejvyšší úrovni (obvykle jako ministr zahraničí) pro režim Ludvíka XVI., Prostřednictvím několika vlád francouzské revoluce a poté pro Napoleona, Ludvíka XVIII., Karla X a Ludvíka-Filipa. Většina z nich Talleyrandovi nedůvěřovala, ale stejně jako Napoleon ho považovali za nepostradatelného. Byl znám jednoduše jako Talleyrand, který se stal synonymem pro chytrou, cynickou diplomacii.

Byl Napoleonovým hlavním diplomatickým poradcem při dobývání Evropy. Většinu času však pracoval pro mír, aby konsolidoval zisky Francie. Podařilo se mu dosáhnout míru s Rakouskem ve smlouvě Luneville z roku 1801 a s Británií ve smlouvě Amiens z roku 1802. Nemohl zastavit obnovu války v roce 1803. V roce 1805 se postavil proti obnoveným válkám svého císaře proti Rakousku, Prusku a Rusku v letech 1805-1806 v srpnu 1807 rezignoval na funkci ministra zahraničí, ale Napoleon mu stále důvěřoval. Talleyrand se pokusil podkopat Napoleonovy plány a tajně jednal s ruským carem Alexandrem a rakouským ministrem Metternichem. Hledal vyjednaný bezpečný mír, aby udržel zisky francouzské revoluce. Napoleon ale odmítl mír a když padl v roce 1814, Talleyrand se ujal obnovy Bourbonu na základě principu legitimity. Hrál významnou roli na vídeňském kongresu v letech 1814-1815, kde vyjednal příznivé vyrovnání pro Francii a zároveň zrušil Napoleonova dobytí.

Talleyrand polarizuje vědecký názor. Někteří ho považují za jednoho z nejvšestrannějších, nejzkušenějších a nejvlivnějších diplomatů v evropské historii a někteří věří, že byl zrádcem, který zradil Ancien Régime, francouzskou revoluci, Napoleona a znovuzřízení.


Charlesovi Mauricemu de Talleyrand-Périgordovi 1

Předpokládám známost, ze které jsem měl během vašeho pobytu v této zemi tolik potěšení, a udělám si velkou svobodu. Týká se to mého blízkého vztahu, pana Alexandra Hamiltona, 2, nyní válečného parolea, v Paříži.

Jeho bratr, od kterého jsem právě obdržel dopis3, mě informuje, že když jsem byl na návštěvě kontinentu jako cestovatel, byl překonán válkou mezi Francií a Britanií a od té doby je v situaci, kterou mám já. zmíněno. Je to skotský gentleman pro vzdělání a literární osvojení, který si ve Východní Indii nashromáždil docela hezké jmění, vrátil se do své vlastní země, aby se věnoval pronásledování znalostí a byl přinucen přejít na kontinent, aby si mohl dopřát svou zvědavost , se zvláštním pohledem na velmi zajímavé památky umění, z nichž je Paris nyní depozitářem.

Nebudu po něm žádat nic konkrétního, protože nevím, co by se dalo vhodně udělat, abych se spokojil s pouhým prohlášením, že pokud mu vaše interpozice může zajistit jakékoli zařízení, shovívavost nebo laskavost, přinese to osobní povinnost tomu, kdo má čest zůstat s velkým respektem a respektem

1. V září 1792 Talleyrand uprchl z Paříže do Anglie. Vypovězen z Anglie na jaře 1794 odplul do USA, kde se s H spřátelili. Zůstal ve Spojených státech až do června 1796. V roce 1797 se stal francouzským ministrem zahraničních věcí.

Dvě zprávy o Talleyrandově obdivu k H viz Hamilton, Popis reminiscencí začíná Jamesem A. Hamiltonem, Reminiscence Jamese A. Hamiltona: aneb Muži a události, doma i v zahraničí, během tří čtvrtletí století (New York, 1869). popis končí, 7 a pozn. Talleyrandovu vzpomínku na rozhovor, který vedl s H o pravděpodobném směru ekonomického růstu ve Spojených státech, viz Talleyrand, Memoires 1754–1807 (Paris: Librairie Plon, 1957), 232–33.

3. Dopis Roberta Hamiltona nebyl nalezen. Viz H Williamovi Hamiltonovi, 2. května 1797.


Talleyrand se rozchází s Napoleonem [upravit | upravit zdroj]

Roku 1807 rezignoval na funkci ministra zahraničních věcí z důvodu nesčetných navrhovaných důvodů, z nichž některé byly skutečné a jiné nikoli. Svou pozici ministra v podstatě vyměnil za císařský titul viceprimátora. Nešťastná poloostrovní válka, zahájená v roce 1808, byla pro Talleyranda zlomovým bodem ohledně jeho loajality vůči císaři.

Jeho akce na kongresu v Erfurtu v září až říjnu 1808 pomohly zmařit Napoleonovy plány. Právě zde každou noc radil carovi Alexandrovi, jak jednat s Napoleonem. Carův postoj k Napoleonovi byl obavou z opozice. Talleyrand napravil důvěru ruského panovníka a společně pokáral Napoleonovy pokusy o vytvoření přímé protirakouské vojenské aliance. Samozřejmě to nebyl důvod, proč byl Talleyrand přiveden na konferenci. Ve skutečnosti Napoleon očekával, že pomůže přesvědčit cara, aby přijal všechny jeho návrhy, přesto nějak nezjistil činy zrady spáchané Talleyrandem v Erfurtu.

Po jeho rezignaci v roce 1807 z ministerstva začal Talleyrand přijímat úplatky z nepřátelských zemí, zejména z Rakouska a Ruska, aby prozradil Napoleonova tajemství. Δ ] Talleyrand a Fouché, kteří byli typicky nepřáteli v politice i v salonech, se koncem roku 1808 sblížili a začali diskutovat o císařské linii nástupnictví. Napoleon se touto otázkou ještě musel zabývat a oba muži věděli, že bez legitimního dědice by se Francie po možné Napoleonově smrti rozpadla v chaos. I Talleyrand, který věřil, že Napoleonova politika vede Francii ke zničení, chápal nutnost mírových přechodů moci. Napoleon však obdržel zprávu o jejich činech a považoval je za zradu. Toto vnímání způsobilo slavné oblékání Talleyranda před Napoleonovými maršály, během kterého Napoleon skvěle prohlašoval, že ho může „rozbít jako sklenici, ale nestojí to za tu námahu“ a se scatologickým tónem dodal, že Talleyrand byl „hovno v hedvábná punčocha ", Ε ], na kterou ministr chladně odpověděl, jakmile odešel Napoleon:" Škoda, že tak velký člověk měl být tak špatně vychován! "

Talleyrand strávil posledních pár let impéria jako informátor Rakouska a (někdy) Ruska. Postavil se proti dalšímu tvrdému zacházení s Rakouskem v roce 1809 po válce páté koalice, také známé jako válka roku 1809. Byl také kritikem francouzské invaze do Ruska v roce 1812. Bylo mu nabídnuto, aby svou roli obnovil koncem roku 1813. , ale Talleyrand viděl, že Napoleonova moc se blíží ke konci. Dne 1. dubna 1814 vedl francouzský senát při vytváření prozatímní vlády v Paříži, z níž byl zvolen prezidentem. Dne 2. dubna Senát oficiálně sesadil Napoleona s Acte de déchéance de l'Empereur a do 11. dubna vytvořil smlouvu z Fontainebleau a novou ústavu, která obnovila Bourbony jako monarchy Francie.


Index

Origini familiari e giovinezza Modifica

Další informace o hře Adalbert, Conte di Périgord e vassallo di Ugo Capeto nel 990. A Adalbert, rest ao prestare giuramento al nuovo sovrano di Francia, Ugo Capeto appunto, venne convocato a Parigi dal re il quale, di fronte alla sfrontatezza dei modi del suo vassallo, gli domandò bruscamente: „Chi ti ha fatto conte?“, Al che Adalbert ribatté con stupefacente insolenza: „Chi ti ha fatto re?“. [4] Tali rimasero per i secoli successivi i rapporti tra i re di Francia e il Casato di Périgord, fatti di reciproca diffidenza e sofferta sottomissione da parte dei Talleyrand: il clima che il piccolo Charles-Maurice dýchá ve famiglia fu dunque quello di grande hlavní aristokratická a společenská činnost, která by měla mít za následek zpevnění celé země, její hlavní roli je v tom, že si můžete vybrat, zda si přejete, abyste získali více osobních údajů (přesvědčte se, že vaše osobní zájmy jsou) vita).

Il Casato di Périgord, inoltre, poteva annoverare nei suoi rami araldici un Gran Maestro dell'Ordine del Tempio, Armand de Périgord (figlio cadetto del conte Hélie V de Périgord [5]) e un famoso cardinale, Hélie de Talleyrand-Périgord, del Papato avignonese, Decano del Sacro Collegio, soprannominato "Creatore di Papi", per la sua abilità e autorevolezza politica all'interno della Curia papale (talenti che si ritroveranno nel suo discendente). Nel Medioevo troviamo pure: Hélie (m. 1205), alleato di Filippo Augusto contro Riccardo Cuor di Leone Roger-Bernard (m. 1369), che combatté gli inglesi il figlio Archambaud V, morto in Inghilterra nel 1399. In epoca moderna due personaggi naše negativní stránky: primární, Henri de Talleyrand-Périgord, conte di Chalais, amante della celebre duchessa de Chevreuse, fu il protagonista di una cospirazione aristocratica contro il cardinale Richelieu, chiamata a causa del ruolo primario che il conte vi "Cospirazione di Chalais": la macchinazione però fu scoperta dall'astuto cardinale e Talleyrand-Périgord finì sul patibolo.

Suo nipote, Adrien de Talleyrand, conte di Chalais, marito della celebre Princesse des Ursins, fu esiliato dalla Francia per aver ucciso in duello il duca di Beauvilliers.

Chcete -li zjistit, zda je to možné, ověřte si to na dalších patentech z roku 1613 a 1735 (souhlasíte s tím, že budete mít XV. Autorizovanou licenci XVII Talleyrand, Gabriel Gabriel a volnou ruku "Conte di Périgord" , tempo jízdy bez omezení a formální změny v sovětské borbonici). Důležité rodiče obsazují důležité karikatury, které jsou důležité pro XVIII. Secolo durante i regni di Luigi XV e Luigi XVI.

Charles-Maurice nacque a Parigi il 2 febbraio 1754 al numero 4 di rue Garanciére, da Charles-Daniel de Talleyrand-Périgord, cavaliere dell'Ordine di San Michele e luogotenente del re, conte di Périgord e da Alexandrine de Damas d'Antigny i genitální rizikové faktory ve Versailles, které mají největší možnou ekonomickou disponibilitu, ale nemají ekonomickou tvář. Fratello di suo padre era Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord (1736-1821), che fu dapprima arcivescovo di Reims e successivamente cardinale arcivescovo di Parigi e al quale Talleyrand sarà legato per tutta la vita.

Charles-Maurice éra fin dall'infanzia zoppo a un piede. Druhá fáze biografických epoch související s genetikou malatské genetiky, sindromem Marfanova sekundárního sarbitu stato vittima della caduta da un alt alt mobile, ove incautamente la donna cui era stato affidato a balia l'aveva lasciato. Všechny rizikové komunikace se odehrávají v různých barvách a kovových barvách. A causa di Quest'infermità non Potom Essere Destata Alla Carriera Militare e venne quindi privato dai genitori del suo diritto di maggiorasco (che fu concesso in sua vece al fratello Archambaud) e destinato alla carriera ecclesiastica, nella quale il figlio avrebbe trovato temperie della vita di allora che da solo, secondo loro, causa la sua infermità non era in grado di garantirsi.

Doposud nešlo o to, aby to všechno vypadalo jako nezodpovědné, ale muselo to vyléčit della bisnonna, Marie-Françoise de Rochechouart, "donna deliziosa", pojďte se podívat, jak to bude vypadat, že to bude možné. di Francia dopo la famiglia reale, nel castello avito di Chalais.

Qui il bambino crebbe nel ricordo della gloria dei suoi avi (tra i kvalif si annoveravano, per parte di madre, anche Jean-Baptiste Colbert ed Étienne Marcel, oltre che il famoso abate Ugo di Cluny) e nella consapevolezza del suo rango. Tra il 1762 e il 1769 studiò al Collegio d'Harcourt (attuale Liceo Saint-Louis), uno dei più prestigiosi di Parigi e dell'intera Francia, allo scopo di indirizzarlo poi verso gli studi religiosi.

Carriera ecclesiastica sotto l'Ancien Régime Modifica

Nel 1769, all'età di quindici anni, Talleyrand entra nel seminario di Saint-Sulpice, malgrado nello stesso periodo Časté ostentatamente un'attrice della Comédie-Française di nome Dorothée Dorinville. Ai superiori che gli rimproveravano story comportamento rispose, forte anche del suo nome: "Mi avete voluto? Adesso tenetemi come sono".

Il 28 maggio 1774 Talleyrand riceve gli ordini minori e pochi mesi dopo, il 22 usadit 1774, ottiene il baccalaureato in teologia alla Sorbona (con due anni d'anticipo sull'età prevista, grazie a una dispensa), [6] con relatore story Charles Mannay, esendosi differto negli studi nonostante la mancanza di vocazione (anche se la tesi fu in parte redatta dallo stesso Mannay). [7] Il 1º aprile 1775 výslovnost Talleyrand i voti e diviene canonico della cattedrale di Reims, la diocesi dello zio. [8]

L'11 giugno 1775 Assisi alla consacrazione di Luigi XVI, il cui vescovo concelebrante è suo zio suo padre reca in processione la Santa Ampolla, contenente l'olio sacro usato per ungere e consacrare i re di Francia. [9] Nella primavera del 1778 incontra Voltaire, per il quale nutrirà semper una viva ammirazione. Il 18 dicembre 1779 viene ordinato sacerdote la sera innanzi il suo amico e compagno di bagordi Auguste de Choiseul-Gouffier, cugino del più noto duca di Choiseul, trovandolo prostrato in lacrime, insiste perché rinunci, ma lui dice che ti or trop indietro. [10] All'ordinazione non è presente nessun membro della sua famiglia i genitori assisteranno tuttavia alla sua prima Messa. Poco dopo ottiene l'assegnazione dell'abbazia di Saint-Remi a Reims, con annesse prebende naturalmente non prende dimora presso l'abbazia che gli è stata assegnata, ma si stabilisce a Parigi. Více informací naleznete v následujících odstavcích: Všechny možnosti se liší v závislosti na tom, jak se liší: počet úkolů, které se projeví při výběru a výběru, budou se zobrazovat „druhé řádky“ všechny. Assemblea generale del Clero francese (un ekvivalente delle moderne Conferenze Episcopali). Più o meno nello stesso periodo è iniziato in Massoneria nella Loggia L'Impériale des francs-chevaliers, anche se vi manterrà semper un ruolo di basso profilo, non andando mai oltre il grado di "Apprendista". [11]

Nel 1780 è nominato agente generale per il clero di Francia, grazie all'abilità con cui ha sostenuto, nel corso della quinquennale Assemblea della Chiesa gallicana, la difesa dei beni della Chiesa dalle mire del fisco di Luigi XVI, riuscendo però due anni più tardi a far votare dalla stessa Assemblea un "dono gratuito" di 15 milioni di livre al sovrano, come contribuzione alle casse statali. Tale carica, equivalente a un dicastero delle finanze statali, gli permetterà di rendersi conto delle ricchezze della Chiesa francese e di diventare amico e consigliere dell'allora ministro francese delle finanze, Calonne.

Quest'amicizia si rivela però nefasta quando, poco dopo, Calonne deve dimettersi, avendo presentato al re un piano economico (elaborato con un forte contributo di Talleyrand, il quale vi rivelò il suo talento di economista e di riformatore) che questi non condivide: la disgrazia dell'amico si ripercuote anche su di lui, che viene per questo subito emarginato dai circoli della capitale francese. Grazie a Calonne, Talleyrand scopre però la sua vocazione per la politica e la finanza, nella quale dimostra sin da principio grande abilità: interviene con numerosi scritti in varie questioni, come la crisi della Cassa di sconto del 1783, e collabora con il ministro anche alla stesura di un trattato commerciale con la Gran Bretagna nel 1786, venendo eletto nello stesso anno segretario dell'Assemblea generale, con i complimenti dei colleghi. La disgrazia dell'amico Calonne, in ogni caso, non gli impedisce di continuare a praticare l'altra sua attività preferita, quella del seduttore: frequenta assiduamente una dama dell'alta società conosciuta in precedenza, Adelaide Filleul, sposata al conte di Flahaut (e secondo voci piuttosto accreditate figlia illegittima del defunto Luigi XV), dalla quale nel 1785 ha un figlio, Charles Joseph de Flahaut, battezzato con il cognome del marito di Adelaide per nascondere la sua reale paternità. Grazie all'aiuto dell'illustre padre (quello vero), Flahaut avrà una brillante carriera militare (diventerà infatti aiutante di campo e confidente di Napoleone), oltre a proseguirne la tradizione di donnaiolo (secondo i maligni sarà lui il padre naturale del futuro imperatore Napoleone III).

Intanto Charles-Maurice cerca gli appoggi della famiglia per ottenere una nomina a vescovo, trovando a sbarrargli la strada il potente vescovo di Autun, Yves-Alexandre de Marbeuf, moralista di antico stampo, inorridito dal comportamento libertino di Charles-Maurice. Quest'ultimo tuttavia viene promosso all'arcidiocesi di Lione nel maggio 1788 e Charles-Maurice, ambendo alla carica lasciata dal Marbeuf, corre dal padre, gravemente ammalato, a chiedergli d'intercedere presso il re, di cui era amico fraterno da lunga data, perché gli venga assegnata la diocesi, promettendo di correggere i propri costumi. [12] Accorso al letto di morte dell'amico Charles-Daniel, padre di Charles-Maurice, Luigi XVI si lascia "scappare" la promessa di nominare il figlio vescovo di Autun.

Poco dopo Charles-Daniel muore, il fratello minore di Charles-Maurice, Archambaud, eredita i titoli e le proprietà di famiglia e Luigi XVI onora la promessa fatta all'amico in punto di morte: Charles-Maurice è il nuovo vescovo di Autun.

In ogni caso quest'ultimo, guardandosi bene dal trasferirsi nella sede della diocesi assegnatagli, continua la sua attività libertina, che non gli impedisce di tenere sotto controllo la scena politica in attesa di nuove opportunità: queste si presentano nel fatidico 1789, quando, sotto la pressione di una crisi economica sempre più incontrollabile (che forse il piano economico di Talleyrand e Calonne avrebbe potuto evitare, se applicato), il re Luigi XVI è costretto a convocare l'Assemblea degli Stati generali. Talleyrand coglie al volo l'occasione e decide di candidarsi come rappresentante del Clero all'Assemblea: la sua campagna elettorale nella diocesi di Autun, impostata su un programma fortemente riformatore in linea con le sue ultime posizioni politiche, è un grande successo. Inoltre il vescovo raccoglie le lamentele e le rimostranze dei suoi fedeli in un Cahier de doléances persino eversivo per le proposte contenute: vi si chiede quasi l'abolizione della monarchia, la fine di tutti i privilegi feudali ed ecclesiastici, l'uguaglianza di tutti i ceti davanti alla legge e una tassa sulla rendita fondiaria (proposta questa già avanzata dallo stesso Talleyrand e da Calonne nel loro progetto di riforma economica dello Stato tempo addietro). [13]

Talleyrand dunque parte per Versailles, dove partecipa all'apertura ufficiale degli Stati il 5 maggio 1789 qui partecipa a tutti i lavori dell'Assemblea fino a quando, dopo l'atto di forza del re che impedisce ai membri del Terzo Stato di entrare nell'aula, decide di unirsi ai dissidenti che, sotto la guida dell'abate Sieyès e del conte Mirabeau, si costituiscono in Assemblea Nazionale Costituente il 9 luglio 1789. La Rivoluzione francese è cominciata.

La Rivoluzione Modifica

Il 14 luglio 1789, Talleyrand, già messosi in luce per la sua brillante retorica e conosciuto per le sue idee innovatrici oltre che per la sua spregiudicatezza, è nominato membro della commissione per la Costituzione dell'Assemblea Nazionale, nella quale avrà un ruolo importante. Mantiene comunque un basso profilo, evitando di esporsi troppo in attesa di schierarsi dalla parte del vincitore, continuando però a tenere contatti segreti con il re attraverso il fratello di quest'ultimo, conte di Artois, proponendogli, dopo la presa della Bastiglia, persino un intervento armato a sorpresa contro l'Assemblea ma il re non accetta il consiglio. Stringe amicizia e comincia la collaborazione con Mirabeau, uomo corrotto [senza fonte] e roboante, ma convincente oratore, che dà voce alle idee del nuovo vescovo di Autun. Talleyrand suggerisce, tramite l'amico Mirabeau, la confisca dei beni della Chiesa, cui partecipa attivamente, arricchendosi parecchio insieme all'amico, il che gli costerà naturalmente l'accusa di tradimento da parte degli ambienti ecclesiastici.

Propone all'Assemblea la fine dell'attribuzione di religione di Stato al cattolicesimo e l'estensione della cittadinanza francese agli ebrei portoghesi e avignonesi. Lavora infine alla Costituzione civile del clero, che prevede fra le altre cose il giuramento di fedeltà allo Stato da parte di vescovi e sacerdoti. La Costituzione civile del clero viene approvata dall'Assemblea il 12 luglio 1790. Talleyrand presta il giuramento di fedeltà alla nuova Costituzione civile del clero.

Il 13 gennaio 1791 rinuncia alla sua diocesi di Autun, ma il 24 febbraio consacra i primi due vescovi costituzionalisti, che saranno soprannominati talleyrandistes. Sei mesi dopo la proclamazione, la nuova Costituzione civile del clero viene condannata da papa Pio VI, che a metà dell'anno scomunicherà il vescovo ribelle. [14] [15]

Sempre su suo suggerimento, l'Assemblea dichiara il 14 luglio (data della presa della Bastiglia) festa nazionale e al suo primo anniversario è proprio Talleyrand a celebrare la messa al Champ de Mars. In quell'occasione, di fronte ai dignitari stupiti di tanta sfrontatezza, dice: «Vi prego, non fatemi ridere». [16]

Talleyrand firma la Costituzione dello Stato francese (da lui stesso in gran parte elaborata), che sarà presentata al re e da questi accettata il 14 settembre 1791: egli è in particolare autore dell'art. VI della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, norma relativa all'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge e al principio che la legge è espressione della volontà generale. Con un celebre Rapport sur l'instruction publique (che subì le critiche di Mary Wollstonecraft perché la dissertazione non includeva le donne), letto davanti all'Assemblea, chiude la sua attività alla Costituente.

L'anno seguente (1792), su incarico del ministro degli Esteri Valdec de Lessart, viene inviato dall'Assemblea in missione diplomatica in Inghilterra (la prima di una lunga serie), con il compito di rassicurare i minacciosi vicini sulle buone intenzioni della Francia, contro la quale nel frattempo si stanno coalizzando tutte le monarchie d'Europa mentre l'Austria del nuovo imperatore Francesco II scioglie ogni riserva e dichiara guerra alla nazione ribelle, Talleyrand fa per la prima volta sfoggio della propria abilità di negoziatore, ottenendo contro ogni aspettativa la neutralità britannica. Il giovane "Abbè Talleyrand", come ancora era noto, pubblicò il risultato della fortunata trattativa in un saggio in cui esprimeva le sue vedute di politica estera, intitolato Mémoire sur les rapports actuels de la France avec les autres États de l'Europe, che rivelò per la prima volta il suo grande acume diplomatico, lanciandolo alla ribalta della politica francese del momento.

Dopo essere ritornato in Francia a luglio, presagendo l'avvicinarsi delle turbolenze del periodo, si schiera apertamente con i radicali che vogliono la testa del sovrano, sperando così di far dimenticare la sua origine aristocratica e la sua carriera ecclesiastica: sente che la sua posizione, nonostante i recenti successi in politica estera, è sempre più precaria a causa del precipitare degli eventi e del sempre maggiore potere che va acquisendo il partito radicale dei Giacobini, capeggiati da un avvocato di Arras, Maximilien Robespierre, il quale nella sua intransigente e quasi puritana moralità non apprezza la licenziosità del vescovo apostata, e da un ex insegnante oratoriano, Joseph Fouché. In questo periodo quindi riesce a ottenere da Danton di tornare nuovamente in missione a Londra: si tratta di un escamotage molto astuto, che permetterà a Talleyrand di non apparire uno degli émigré, ossia uno degli esponenti ostili alla Rivoluzione francese scappati dalla Francia. Vengono però per sua sfortuna trovate in un armadio due sue lettere indirizzate a Luigi XVI che attestano i rapporti segreti intercorsi tra l'ex vescovo e l'odiato sovrano: il governo rivoluzionario emette un ordine di cattura nei suoi confronti.

Nel 1794 Talleyrand è espulso dall'Inghilterra, auspice il nuovo capo di governo inglese William Pitt. Nel frattempo, infatti, la Gran Bretagna è entrata in guerra contro la Francia e la presenza sull'isola di Talleyrand non è molto rassicurante, vista la sua nota abilità di tenere i piedi in tre scarpe. Va negli Stati Uniti e si stabilisce a Filadelfia, mal visto per la feroce propaganda orchestrata contro di lui da parte dei giacobini che colà rappresentano la Francia, ma ben accolto dai nobili francesi in esilio. Stringe inoltre una profonda amicizia con Alexander Hamilton. Esercita la professione di agente immobiliare nelle foreste del Massachusetts, poi quella di mediatore in merci. Descriverà la sua esperienza americana in due saggi: Essai sur les Avantages à retirer des colonies nouvelles E Mémoire sur les relations commerciales des États-Unis avec l'Angleterre.

Il Direttorio Modifica

Intanto, dopo la caduta di Robespierre, gli amici di Talleyrand rimasti in Francia si danno da fare per il suo rientro, in particolare la celebre e colta Madame de Staël, figlia del banchiere svizzero e ministro di Luigi XVI Jacques Necker, a suo tempo irretita dal fascino del brillante giovane vescovo di Autun. La loro opera di persuasione presso i maggiorenti del nuovo regime, il Direttorio, infine riesce e Talleyrand può rientrare in Europa da libero cittadino nell'estate del 1796. Appena rientrato viene nominato ambasciatore presso la Repubblica batava, un incarico di secondo piano, a causa dell'ostilità che alcuni membri del Direttorio, in particolare Reubell, gli manifestano apertamente. Ciononostante Talleyrand sa bene come uscire anche dalle situazioni in apparenza più spinose: non perde tempo e già il 18 fruttidoro 1797 un suo piano ben orchestrato sventa un colpo di Stato dei realisti guidato dal generale Jean-Charles Pichegru e sostenuto da due membri del direttorio, Carnot, suo acerrimo nemico, e Barthélemy: Carnot riesce a fuggire, mentre Pichegru e Barthélemy vengono catturati e finiranno alla Caienna. Nel luglio di quell'anno, sempre grazie ai buoni uffici di Madame de Staël, il capo del Direttorio Paul Barras lo nomina finalmente Ministro degli Esteri della Repubblica, incarico che manterrà, salvo una breve interruzione, per i successivi dieci anni anche sotto il Consolato e l'Impero.

Curiosamente, il predecessore di Talleyrand in questa carica, Charles Delacroix, personaggio scialbo e incolore, fu il padre, almeno nominalmente, del celebre pittore romantico Eugène Delacroix: molto probabilmente però il padre naturale del bambino era proprio Talleyrand, divenuto nel frattempo amante di Madame Delacroix, il quale sarà sempre vicino a Eugène e lo aiuterà nella sua carriera artistica il pittore, a sua volta, crescendo diventerà sempre più somigliante al padre sia nell'aspetto sia nel carattere. [17] Il "Diavolo zoppo" (così comincia a essere chiamato) soffia dunque al povero Delacroix non solo il posto, ma anche la moglie.

Da questo momento si serve della sua carica anche per arricchirsi personalmente, tramite "contributi" versatigli dai negoziatori dei Paesi esteri presso cui si reca in missione: tale abitudine creerà un grave incidente diplomatico con gli Stati Uniti, in occasione del famoso affare XYZ. Il presidente John Adams, venuto a sapere delle richieste di denaro e scuse esorbitanti avanzate dalla Francia e dallo stesso Talleyrand come contropartita per la conclusione di un trattato commerciale, ordinò, su delibera del Congresso, la mobilitazione dell'esercito e diede avvio alla cosiddetta "quasi-guerra", una sorta di guerra fredda commerciale tra i due Paesi, che terminerà solo con la Convenzione del 1800 (o trattato di Mortefontaine), stipulata da Napoleone dopo la presa del potere. [18] [19]

Talleyrand, a questo punto, capisce di aver raggiunto il limite, ma sa immediatamente come rimediare: propone subito agli Stati Uniti di trattare e Adams accetta: la guerra è sventata, anche se la minaccia non è allontanata del tutto. Anche questa volta il "diavolo zoppo", pur essendo implicato nella faccenda, trova dunque il modo di cavarsi d'impiccio: da tempo, inoltre, ha cominciato una proficua corrispondenza con un outsider nel gioco politico del tempo, un giovane generale di nome Bonaparte, che incontra personalmente all'inizio del 1797 allorché questi torna coperto di gloria dalla prima campagna d'Italia. Organizza allora una festa in suo onore presso l'Hotel Galiffet, sede del Ministero degli Esteri, con un fasto mai visto prima. Si rivela qui un ulteriore talento di Talleyrand, che gli fu sempre utile nel corso di tutta la sua carriera: la sua estrema abilità e raffinatezza di uomo mondano, vivace e brillante conversatore, gran seduttore, il suo fascino salottiero costituivano la forza segreta del "camaleonte" che gli permise di guadagnarsi molti amici e altrettanti importanti appoggi, utilissimi, come si è visto, nei momenti più critici della sua vita, compreso questo. Ha capito al volo infatti che l'incapacità del Direttorio potrà portare alla rottura definitiva con gli Stati Uniti, e solo un cambio di potere ai vertici potrà mutare la situazione: se lui darà il suo appoggio all'operazione potrà conservare la sua carica e rimanere nelle stanze del potere.

Da tempo, infatti, il regime, divorato dalla corruzione e dall'incapacità dei suoi membri (Barras su tutti) è giunto alla fine e occorre trovare al più presto un'alternativa adeguata per continuare a garantirsi un futuro politico.

È sicuro, dopo un periodo di studio, che l'alternativa giusta sia rappresentata proprio dal brillante generale Bonaparte, nel quale Talleyrand riconosce le doti di ambizione e scaltrezza che tanto apprezza in sé stesso e negli altri. In qualità di ministro degli Esteri dà il suo appoggio al progetto di conquista dell'Egitto, sotto il comando del giovane Bonaparte, ma alla disfatta navale del Nilo si trova al centro di pesanti critiche e sospetti di connivenza con l'odiata Inghilterra (sospetti infondati e montati ad arte dai suoi nemici, invidiosi del suo successo). Il 20 luglio 1799 lascia l'incarico ministeriale a seguito di uno scandalo orchestrato dai suoi rivali (Barras in testa), dopo che era stato nel mirino di stampa e avversari per i rapporti intrattenuti con una bellissima indiana (nata nelle Indie danesi ma d'origine bretone), Catherine Noël Worlée detta Madame Grand per aver sposato un francese con tale nome, che è stata arrestata per sospetto spionaggio a favore dell'Inghilterra e per la liberazione della quale Talleyrand si è piuttosto sbilanciato.

Pur fuori da cariche governative, mantiene comunque la sua influenza politica e riesce a far nominare ministro di polizia il sinistro Fouché, poi a far entrare nel direttorio l'abate Sieyès, al momento ambasciatore a Berlino, in previsione di un colpo di Stato nel quale un posto predominante spetta proprio a Napoleone Bonaparte e del quale Talleyrand, naturalmente, si fa promotore. Il suo appoggio nelle giornate precedenti il 18 brumaio sarà fondamentale, così come il "non-intervento" del Ministro della Polizia Joseph Fouché, appena entrato nel governo e con il quale Talleyrand comincia da questo momento a fare "coppia fissa" nell'agone politico.

L'Impero Modifica

Dopo il colpo di Stato del 18 brumaio e dopo avere recuperato, per inciso, tre milioni di franchi destinati a "facilitare" le dimissioni di Barras, Talleyrand ritrova il suo posto di ministro. Napoleone è affascinato dal nome del casato dei Talleyrand e ha molta stima delle qualità diplomatiche del suo nuovo ministro, anche se ne detesta la licenziosità di costumi: gli impone infatti di lasciare la bella indiana, Madame Grand, o di sposarla, cosa che Talleyrand farà prontamente nel 1801. Dalla Worlee Talleyrand ha già avuto nel 1799 una figlia, inizialmente dichiarata di padre ignoto e che Talleyrand adotterà nel 1803, sposandola poi, nel 1815, al barone Alexandre-Daniel de Talleyrand, suo cugino. Il matrimonio viene celebrato solo con rito civile, in quanto il papa Pio VII concede sì la riduzione dell'ex vescovo allo stato laicale, ma non il permesso di contrarre matrimonio. Napoleone accetta quindi di averlo non solo come ministro, ma anche come consigliere.

Nella sua posizione di ministro degli affari esteri Talleyrand comincia a tessere una rete di relazioni che gli verranno molto utili in futuro. Partecipa attivamente alla formulazione dei trattati internazionali che seguono i numerosi conflitti scatenati dal Primo Console (poi Imperatore), ma non è un compito facile: Bonaparte non lascia infatti molto spazio ad altri nella gestione degli affari esteri. I trattati di Mortefontaine (che chiuse il contenzioso con gli Stati Uniti) e di Lunéville sono conclusi praticamente senza l'intervento di Talleyrand, ma da Napoleone e suo fratello Giuseppe, senza però che il ministro si faccia problemi: sa tenersi da parte quando è il caso e comunque approva la pace generale: sa che la Francia ne ha bisogno e ne ha bisogno soprattutto l'economia, nella quale lui stesso ha personali interessi (non ha perso infatti la sua passione per gli affari, che conduce con grande abilità e che lo arricchiscono notevolmente). Inoltre si tratta di negoziati senza grande importanza, che non lo interessano e che lascia volentieri alla volontà accentratrice del Primo Console, anche se svolge un ruolo importante quando viene inviato in missione a Milano, dove con la sua consumata abilità convince gli italiani a eleggere Bonaparte presidente della Repubblica Cisalpina. Napoleone dunque sa di aver bisogno del principe di Périgord, per la sua maestria diplomatica e soprattutto nel momento in cui decide un riavvicinamento alla nobiltà francese in vista della sua nomina a imperatore. Il trattato di Amiens (del 25 marzo 1802, ben più consistente dei precedenti sul piano internazionale), che sanciva la pace con l'Inghilterra e fu il più importante successo di politica estera del Consolato, viene invece concluso con il fondamentale contributo di Talleyrand, forte anche dei suoi buoni rapporti con la diplomazia d'Oltremanica. L'annessione del Piemonte alla Francia (11 settembre 1802) è invece un'operazione cui Talleyrand si dimostra subito ostile. Questo provvedimento infatti contrasta con i suggerimenti di Talleyrand, che propendeva per una restituzione dei territori conquistati nelle campagne di guerra in Europa, secondo un principio che ispirerà (promosso anche dallo stesso Talleyrand) il Congresso di Vienna del 1814.

Sempre su pressione del Bonaparte, ma pure con il suo aiuto finanziario, Talleyrand acquista nel 1801 il castello di Valençay: si tratta, con i suoi 120 km², di una delle più grandi dimore private dell'epoca. Talleyrand vi soggiorna regolarmente, in specie dopo i periodi di cure termali a Bourbon-l'Archambault. Nel castello saranno ospitati gli Infanti di Spagna, prigionieri di Napoleone.

Nel marzo 1804 avviene un fatto clamoroso, la cui responsabilità viene attribuita da molti al Talleyrand, se non altro come colui che lo ideò e lo consigliò a Napoleone: il rapimento e l'esecuzione del duca d'Enghien (21 marzo 1804). [20] Pare che sia proprio dopo l'eco d'indignazione sollevata in Europa da questo evento (il duca di Enghien fu prelevato per ordine di Napoleone da un reparto di cavalleggeri appartenenti alla Guardia imperiale comandati dal generale Ordener nel paese di Ettenheim, nel Baden, violando apertamente la sovranità di uno Stato estero) che Talleyrand abbia pronunciato la famosa frase (in realtà attribuita al collega Fouché): «È stato peggio di un crimine, è stato un errore». [21] Nelle sue memorie Napoleone comunque attribuirà solo a sé stesso la responsabilità dell'«errore».

Ormai divenuto gran ciambellano, Talleyrand riceve a Fontainebleau papa Pio VII (dal quale ha nel frattempo ottenuto la definitiva riduzione allo stato laicale), venuto a Parigi per incoronare Napoleone imperatore dei francesi e assiste il 2 dicembre 1804 alla sua consacrazione, da lui stesso promossa come garanzia della stabilità del nuovo regime. Assisterà poco dopo anche all'incoronazione del Bonaparte a re d'Italia in Milano (18 maggio 1805), pur essendovi contrario. Nel frattempo la politica di pacificazione europea perseguita da Talleyrand e dallo stesso Napoleone è naufragata: disattendendo i consigli del suo ministro, infatti, il neo-imperatore ha chiaramente manifestato una volontà di egemonia europea che gli ha nuovamente messo contro le altre potenze del continente, Gran Bretagna in testa, le quali si uniscono nella Terza coalizione, rompendo tutti i precedenti trattati di pace. Dopo la vittoria di Ulm, Talleyrand invia da Strasburgo un dispaccio all'imperatore in cui gli suggerisce di usare il successo appena conseguito per spingere l'Austria a costituire una Lega delle Potenze europee (Austria, Francia, Russia, Regno Unito e Prussia), allo scopo di garantire la pace del continente. Non verrà ascoltato.

Nel 1805 è comunque Talleyrand a firmare con molte riserve, dopo la brillante campagna d'Austria e la sfolgorante vittoria di Austerlitz (e dopo la disfatta navale di Trafalgar), il trattato di Presburgo, che pone fine alla guerra in maniera ancora favorevole alla Francia. In ogni caso il ministro non segue alla lettera le indicazioni di Napoleone e apporta alcune modifiche meno punitive al trattato, in particolare accordando uno "sconto" del 10% sulle riparazioni di guerra imposte dal vincitore: per questo Bonaparte lo accusa, infondatamente, di essere stato corrotto dagli Austriaci. In realtà egli ha cercato solo di mitigare, dove poteva, le clausole della pace, poiché riteneva che l'Austria fosse un elemento fondamentale dell'equilibrio e della stessa civiltà europea e dunque la Francia dovesse ricercarne la collaborazione e non la distruzione. Talleyrand intuisce a questo punto con il suo sesto senso che la via imboccata da Napoleone è senza uscita e rovinosa. Il genio militare di Bonaparte non sarà infatti sufficiente in eterno per tenere a bada le potenze europee coalizzate e il ministro comincia a perorare sempre di più presso l'imperatore la causa della pace della moderazione: sostiene (e i fatti gli daranno ragione) che è necessario attuare una politica che garantisca l'equilibrio tra potenze in Europa, che le nazioni più forti non prevarichino quelle più deboli e collaborino tra loro in un assetto nel quale i governi sono tali perché legittimamente costituiti e riconosciuti dalle diplomazie e dai popoli (gli stessi concetti che riproporrà, questa volta con successo, al Congresso di Vienna). È fin troppo evidente la critica allo strapotere francese e ai mercanteggiamenti di troni sui quali Napoleone pone invariabilmente suoi parenti senza alcuna legittimazione storica: la costruzione è interamente legata alla sua persona e per questo troppo fragile: Talleyrand lo sa e lo fa presente all'imperatore. Quest'ultimo, però, ormai accecato dall'ambizione, non se ne dà per inteso e comincia a sospettare del suo ministro, pur continuando a servirsi di lui. Il 12 luglio 1806 firma il trattato che dà vita alla Confederazione del Reno che lui ritiene, giustamente, solo uno strumento di dominio di Napoleone e non una garanzia della pace. Costretto a seguire l'imperatore da una capitale all'altra durante le continue campagne militari, il principe di Périgord, che alla vita movimentata di questi viaggi preferisce di gran lunga i comodi conversari dei salotti parigini, si disamora sempre più del Bonaparte, per il quale anni prima aveva avuto una quasi venerazione. Comincia infatti a intuire che l'ambizione di Napoleone è eccessiva e può portare la Francia alla rovina: Talleyrand teme per sé stesso e per la Francia l'imperatore comincia a intuire sempre di più la disaffezione del suo ministro, ma, conoscendo la sua abilità e intelligenza diplomatica, non intende privarsi della sua preziosa collaborazione. È in questo periodo che Talleyrand comincia a tessere una diplomazia parallela e segreta con lo zar di Russia Alessandro I e con l'Austria, allo scopo di accreditarsi come alternativa a Napoleone e assicurare a sé stesso e alla Francia un futuro dopo la sua caduta.

Nel 1806 Talleyrand è nominato principe regnante di Benevento, piccolo Stato fondato nella città sottratta allo Stato della Chiesa, come riconoscimento per i suoi servigi. Non si recherà mai in visita nel suo piccolo regno, delegando un ottimo governatore per il disbrigo delle incombenze di un capo di stato.


Private life

Talleyrand had a reputation as a voluptuary and a womaniser. He left no legitimate children, though he may have fathered illegitimate ones. Four possible children of his have been identified: Charles Joseph, comte de Flahaut, generally accepted to be an illegitimate son of Talleyrand the painter Eugène Delacroix, once rumoured to be Talleyrand's son, though this is doubted by historians who have examined the issue (for example, Léon Noël, French ambassador) the "Mysterious Charlotte", possibly his daughter by his future wife, Catherine Worlée Grand and Pauline, ostensibly the daughter of the Duke and Duchess Dino. Of these four, only the first is given credence by historians.

Aristocratic women were a key component of Talleyrand's political tactics, both for their influence and their ability to cross borders unhindered. His presumed lover Germaine de Staël was a major influence on him, and he on her. Though their personal philosophies were most different (she a romantic, he very much unsentimental), she assisted him greatly, most notably by lobbying Barras to permit Talleyrand to return to France from his American exile, and then to have him made foreign minister. He lived with Catherine Worlée, born in India and married there to Charles Grand. She had traveled about before settling in Paris in the 1780s, where she lived as a notorious courtesan for several years before divorcing Grand to marry Talleyrand. Talleyrand was in no hurry to marry, and it was after repeated postponements that Napoleon obliged him in 1802 to formalize the relationship or risk his political career. After her death in 1834, Talleyrand lived with Dorothea von Biron, the divorced wife of his nephew, the Duke of Dino.

Talleyrand's venality was celebrated in the tradition of the ancien régime, he expected to be paid for the state duties he performed—whether these can properly be called "bribes" is open to debate. For example, during the German Mediatisation, the consolidation of the small German states, a number of German rulers and elites paid him to save their possessions or enlarge their territories. Less successfully, he solicited payments from the United States government to open negotiations, precipitating a diplomatic disaster (the "XYZ Affair"). The difference between his diplomatic success in Europe and failure with the United States illustrates that his diplomacy rested firmly on the power of the French army that was a terrible threat to the German states within reach, but lacked the logistics to threaten the USA not the least because of the Royal Navy domination of the seas. After Napoleon's defeat, he withdrew claims to the title "Prince of Benevento", but was created Duke of Talleyrand with the style "Prince de Talleyrand" for life, in the same manner as his estranged wife. [13]

Described by biographer Philip Ziegler as a "pattern of subtlety and finesse" and a "creature of grandeur and guile", [14] Talleyrand was a great conversationalist, gourmet, and wine connoisseur. From 1801 to 1804, he owned Château Haut-Brion in Bordeaux. He employed the renowned French chef Carême, one of the first celebrity chefs known as the "chef of kings and king of chefs", and was said to have spent an hour every day with him. [15] His Paris residence on the Place de la Concorde, acquired in 1812 and sold to James Mayer de Rothschild in 1838, is now owned by the Embassy of the United States.

Talleyrand has been regarded as a traitor because of his support for successive regimes, some of which were mutually hostile. According to French philosopher Simone Weil, criticism of his loyalty is unfounded, as Talleyrand served not every regime as had been said, but in reality "France behind every regime". [16]

Near the end of his life, Talleyrand became interested in Catholicism again while teaching his young granddaughter simple prayers. The Abbé Félix Dupanloup came to Talleyrand in his last hours, and according to his account Talleyrand made confession and received extreme unction. When the abbé tried to anoint Talleyrand's palms, as prescribed by the rite, he turned his hands over to make the priest anoint him on the back of the hands, since he was a bishop. He also signed, in the abbé's presence, a solemn declaration in which he openly disavowed "the great errors which . . . had troubled and afflicted the Catholic, Apostolic and Roman Church, and in which he himself had had the misfortune to fall." He died on 17 May 1838 and was buried in Notre-Dame Chapel, [17] near his Castle of Valençay.

Today, when speaking of the art of diplomacy, the phrase "he is a Talleyrand" is used to describe a statesman of great resourcefulness and craft. [18]


Charles Maurice de Talleyrand-Périgord quotes

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord , 1st Prince of Benevento, then 1st Duke of Talleyrand, was a French politician and diplomat. After theology studies, he became in 1780 Agent-General of the Clergy and represented the Catholic Church to the French Crown. He worked at the highest levels of successive French governments, most commonly as foreign minister or in some other diplomatic capacity. His career spanned the regimes of Louis XVI, the years of the French Revolution, Napoleon, Louis XVIII, and Louis-Philippe. Those he served often distrusted Talleyrand but, like Napoleon, found him extremely useful. The name "Talleyrand" has become a byword for crafty, cynical diplomacy.

He was Napoleon's chief diplomat during the years when French military victories brought one European state after another under French hegemony. However, most of the time, Talleyrand worked for peace so as to consolidate France's gains. He succeeded in obtaining peace with Austria through the 1801 Treaty of Luneville and with Britain in the 1802 Treaty of Amiens. He could not prevent the renewal of war in 1803 but by 1805, he opposed his emperor's renewed wars against Austria, Prussia, and Russia. He resigned as foreign minister in August 1807, but retained the trust of Napoleon and conspired to undermine the emperor's plans through secret dealings with Tsar Alexander of Russia and Austrian minister Metternich. Talleyrand sought a negotiated secure peace so as to perpetuate the gains of the French revolution. Napoleon rejected peace and, when he fell in 1814, Talleyrand eased the Bourbon restoration decided by the Allies. He played a major role at the Congress of Vienna in 1814–1815, where he negotiated a favourable settlement for France and played a role in decisions regarding the undoing of Napoleon's conquests.

Talleyrand polarizes scholarly opinion. Some regard him as one of the most versatile, skilled and influential diplomats in European history, and some believe that he was a traitor, betraying in turn the Ancien Régime, the French Revolution, Napoleon, and the Restoration. Wikipedie


Podívejte se na video: Talleyrand